• Kontakt

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Zespół Szkół w Libiążu
    • Telefon
    • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły
     (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły
     numery wewnętrzne:
     103 - księgowość
     105 - sekretariat uczniowski
     108 - portiernia

     Fax:
     32 627 79 61
     32 627 79 63
    • Adres szkoły
    • ul. Górnicza 3
     32-590 Libiąż
     32-590 LIBIĄŻ
     Poland
  • NIP: 628-16-72-555
    
    

   Konto bankowe Rady Rodziców: 

   Bank Pekao S.A.

    

   96 1240 4256 1111 0011 3113 7537

   _____________________________________________________________________________________

   Sekretariat dyrektora jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

   Sekretariat d/s uczniowskich jest czynny:

   Poniedziałek: 6:45 – 15:00

   Wtorek: 6:45 – 15:00

   Środa: 6:45 – 16:45

   Czwartek: 6:45 – 15:00

   Piątek: 6:45 – 15:00

    

   • Klauzula informacyjna

   •  

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

    1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż

    2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Joannę Grabowską– z którym można skontaktować się poprzez e-mail grabowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

    3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

    5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

    6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

    7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

    - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,

    - Kuratorium Oświaty,

    - Ministerstwo Edukacji Narodowej

    - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

    9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

    9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 • Galeria zdjęć

   brak danych