• Technik organizacji turystyki- pilot przewodnik animator

    • 1. Informacje podstawowe

      Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

     W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

      

      2. Jak wygląda praca technika organizacji turystyki?

      Specjalizacja - Animator czasu wolnego 

     • organizuje czas wolny klienta imprez i usług turystycznych 
     • przygotowuje i przeprowadza zajęcia dla różnych segmentów ruchu turystycznego (np.: dzieci, młodzież, rodziny z dziećmi, seniorzy) 
     • promuje aktywny wypoczynek oraz turystykę krajoznawczą 
     • tworzy katalog różnych przykładów gier i zabaw dla dzieci i młodzieży 
     • tworzy katalog różnych gier i zabaw sportowych/ruchowych 
     • tworzy katalog różnych gier i zabaw integracyjnych 
     • tworzy katalog prowadzonych w czasie zajęć tańców animacyjnych 
     • potrafi zorganizować wieczorne show np. w hotelu 

     Umiejętności animatora czasu wolnego są wykorzystywane:  

     • w hotelach/sanatoriach/domach wczasowych 
     • podczas imprez turystycznych 
     • podczas imprez organizowanych przez lokalne instytucje (np.: ośrodki kultury) 
     • na obozach, koloniach, zimowiskach 

     Profity: 

     • zatrudnianie się przy realizacji różnych form wypoczynku 
     • zatrudnianie się przy realizacji różnych imprez turystycznych / kulturalnych  

       

     Specjalizacja - Pilotaż wycieczek 

     • kształci umiejętności opieki nad uczestnikami wycieczki 
     • czuwa nad prawidłową realizacją wszystkich usług przez świadczeniodawców 
     • prowadzi różnego rodzaju wycieczki - zarówno krajowe jak i zagraniczne 
     • jest zorientowany w informacjach dot. miejsc /trasy wycieczki - udziela podstawowych informacji  

     Umiejętności pilota wycieczek są wykorzystywane: 

     • przez biura podróży organizujące wyjazdy krajowe  i zagraniczne 

     Profity: 

     • prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
     • zatrudnianie się przy realizacji wyjazdów krajowych i zagranicznych 
     • możliwości docierania wraz z klientami do ciekawych miejsc bez konieczności uiszczania za nie opłat 
     • można zwiedzać i jednocześnie zarabiać 

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik organizacji turystyki?

      Aby zdobyć tytuł technika organizacji turystyki trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

     HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się klasie trzeciej

     HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się w klasie piątej 

    • 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

      W ramach zajęć szkolnych:

     •  nauczysz się podstaw pracy pilota/przewodnika/animatora czasu wolnego
     • nauczysz się współpracy z usługodawcami w procesie realizacji imprezy turystycznej
     • nauczysz się wykorzystywać nowoczesne źródła i środki w przedstawianiu atrakcji
     • zdobędziesz umiejętności w prowadzeniu wycieczek/oprowadzaniu turystów po atrakcjach
     • nauczysz się prowadzić zajęcia z animacji dzieci i młodzieży, animacji sportowej, animacji tańca, animacji hotelowej oraz autokarowej 

      

     Poza zajęciami w szkole uczniowie  biorą  udział w:

     • weźmiesz udział w wielu wycieczkach turystycznych
     • weźmiesz udział w targach turystycznych, w lokalnych imprezach turystycznych (np. jako wolontariusz)
     • odbędziesz praktyki w biurach podróży/ hotelach/ośrodkach kultury
  •  

    

    

    

    

   • Lista galerii

    brak danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych