Podpisanie porozumienia o współpracy z  Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
dla zawodu  technik logistyk (specjalność strażacko-ratownicza)

MATURZYSTO!!!

W dzienniku Librus oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce DLA UCZNIÓW/ EGZAMINY zostały opublikowanie ważne informacje dotyczace organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego. 

Zapoznaj się - Zapamiętaj -  Zastosuj

 

Zapraszamy do zakładki Rekrutacja gdzie każdy kandydat znajdzie potrzebne informacje. Poniżej zamieszczona została prezentacja  przedstawiająca ofertę Naszej Szkoły.

DOŁĄCZ DO NAS !!!

Wielki sukces naszego TECHNIKUM!!!

 
W ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW nasza szkoła otrzymała srebrną odznakę. W tym prestiżowym konkursie, doceniono nasz poziom kształcenia, który przełożył się na bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych, dając nam:
1 miejsce w Powiecie

33 miejsce w Małopolsce                   196 miejsce w Polsce

UWAGA!!! Od dn. 09.04.2021 r. uległ zmianie adres strony internetowej CKZ:

projekt CKZ I: https://ckz.zstfablok.edu.pl/

projekt CKZ II: https://ckz.zstfablok.edu.pl/projekt-2-poprawa-edukacji/

 

 

Dzień otwarty
2021-04-21
2021-05-13

Uczennice technikum ekonomicznego zdobyły 2 miejsce w etapie centralnym Olimpiady

2021-05-01

Największym osiągnięciem Sejmu Wielkiego, zwanego Sejmem Czteroletnim, było uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Ustawy zasadniczej – Konstytucji.

2021-04-19

W tym roku 10 jubileuszowy konkurs geograficzny

2021-04-01

We wtorek 30marca 2021r.po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja krwiodawstwa.

2021-03-22

Sukces Joanny Markowskiej - uczennicy technikum logistyczneg

2021-03-12

Dlaczego to tak ważny ranking?

2021-03-12

„Kształcimy pracowników, a nie bezrobotnych”