Wielki sukces naszego TECHNIKUM!!!

 
W ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW nasza szkoła otrzymała srebrną odznakę. W tym prestiżowym konkursie, doceniono nasz poziom kształcenia, który przełożył się na bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych, dając nam:

1 miejsce w Powiecie

33 miejsce w Małopolsce                   196 miejsce w Polsce

 

Dlaczego to tak ważny ranking?

 

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

 

Źródłem danych są:

  • protokoły komitetów głównych olimpiad,
  • zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur
  • zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami egzaminów zawodowych
  • System Informacji Oświatowej.

 

Sukcesy w olimpiadach 20%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 41 olimpiad ogólnopolskich oraz 12 olimpiad międzynarodowych. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich zostały odniesione do liczby uczniów w szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych 20%

Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. Wskaźnik matury obowiązkowej był korygowany o współczynnik przystępowalności na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej.

Matura z przedmiotów dodatkowych 30%

Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej.

Egzamin zawodowy 30%

Wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.

 

Każdego roku, do 1 lutego, MEiN ogłasza prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Celem prognozy jest wskazanie w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa, tak aby była dostosowana do oczekiwań pracodawców.

Zawody dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim to min:

Technik elektronik

Technik energetyk

Technik logistyk

Technik mechanik

Technik organizacji turystyki

Cieszymy się, że oferta edukacyjna Zespołu Szkól w Libiążu pokrywa się w sposób znaczący z oczekiwaniami rynku pracy.

„Kształcimy pracowników, a nie bezrobotnych”

BRAWO!!!

2021-02-08

Od 4 lutego 2021r. do 12 lutego 2021r.   w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie trwa kolejny nabór w roku szkolnym 2020/2021 do  projektu pod nazwą „Poprawa edukacji zawodowej w PCE
w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”

2021-01-12

Kolejna udana akcja niosąca pomoc osobom potrzebującym tego najcenniejszego leku – krwi. 

2020-12-29

Pierwszy sukces w Olimpiadzie z zakresu ubepieczeń społecznych

2020-12-22

Już po raz trzeci w dniu 4 grudnia 2020 odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem Dobra energia dla wszystkich, organizowany przez Zespół Szkół w Libiążu

2020-12-18

Zmiany w zasadach egzaminów maturalnych

2020-12-16

Brawo dla Weroniki Koczur z kalsy 2e

2020-12-15

 Megatablety, łączące w sobie funkcje tablicy, rzutnika oraz komputera zostały zakupione do szkoły z projektu Aktywna tablica.

2020-12-11

Uczniowie z klasy 3a i 2f uczestniczyli w zdalnych wykładach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wykłady stanowiły okazję do pogłębienia wiedzy i zainteresowań z zakresu turystyki oraz zetknięcia się ze środowiskiem akademickim.

2020-12-11

W rozgrywkach on-line na platformie kahoot.it - wzięło udział 58 osób.

2020-12-09

Do 22 grudnia 2020 trwa nabór na kursy dla nauczycieli z projektu CKZ