Komunikat

Terminy dotyczące klasyfikacji klas I - III:

- do 21 I - wystawianie propozycji ocen w klasyfikacji śródrocznej

- do 22 I - informacja do rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

- do 28 I - klasyfikacja śródroczna

- 29 I - konferencja klasyfikacyjna

- 31 I - koniec I semestru dla klas I - III

 

 

 

 

W świetle refraktorów i przy użyciu profesjonalnego nagłośnienia pragniemy ogłosić:

Rada Rodziców sfinansowała zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego do auli Zespołu Szkół w Libiążu.

Aula to miejsce szczególne i wyjątkowe. To tutaj odbywają się najważniejsze uroczystości szkolne, wystawiane są przygotowane przez uczniów przedstawienia i przyjmowani zaproszeni goście.

Chcemy, by szkoła nie była tylko miejscem nauki, ale również pozwalała na rozwijanie zainteresowań. Mamy nadzieję, że pomoże w tym zakupiony sprzęt a dzięki dodatkowemu wyposażeniu spotkania, akademie i występy uczniów będą nowocześniejsze i bardziej profesjonalne.

 

Dziękujemy za pomoc w realizacji marzeń

Dyrekcja i Uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu

 

 

2021-01-12

Kolejna udana akcja niosąca pomoc osobom potrzebującym tego najcenniejszego leku – krwi. 

2020-12-29

Pierwszy sukces w Olimpiadzie z zakresu ubepieczeń społecznych

2020-12-22

Już po raz trzeci w dniu 4 grudnia 2020 odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem Dobra energia dla wszystkich, organizowany przez Zespół Szkół w Libiążu

2020-12-18

Zmiany w zasadach egzaminów maturalnych

2020-12-16

Brawo dla Weroniki Koczur z kalsy 2e

2020-12-15

 

Megatablety, łączące w sobie funkcje tablicy, rzutnika oraz komputera zostały zakupione do szkoły z projektu Aktywna tablica.

 

 

 

2020-12-11

Uczniowie z klasy 3a i 2f uczestniczyli w zdalnych wykładach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wykłady stanowiły okazję do pogłębienia wiedzy i zainteresowań z zakresu turystyki oraz zetknięcia się ze środowiskiem akademickim.

2020-12-11

W rozgrywkach on-line na platformie kahoot.it - wzięło udział 58 osób.

2020-12-09

Do 22 grudnia 2020 trwa nabór na kursy dla nauczycieli z projektu CKZ

2020-12-03

Zapraszamy do udziału w grze giełdowej.