Komunikat

 

Informujemy, że w dniu 8.09.2021r. od godziny 10.00 w sekretariacie uczniowskim będą wydawane świadectwa i wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów, którzy przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec- lipiec 2021.

 

 

 

 Informacja o ilości wolnych miejsc w klasach pierwszych w Zespole Szkół w Libiążu:

  •         technik  logistyk – 7

  •         technik  elektronik – 2

  •         technik ekonomista – 5

  •         technik organizacji turystyki – 3

Wielki sukces naszego TECHNIKUM!!!

 
W ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW nasza szkoła otrzymała srebrną odznakę. W tym prestiżowym konkursie, doceniono nasz poziom kształcenia, który przełożył się na bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych, dając nam:
1 miejsce w Powiecie

33 miejsce w Małopolsce                   196 miejsce w Polsce

2021-08-29

Dzięki Firmie Lavenir pracownia nr 114  po wakacjach  ma lepsze wyposażenie

2021-05-26

Po powrocie ze zdalnego nauczania uczniowie będą mogli odbywać zajęcia w nowych pracowniach komputerowych.

2021-05-24

„Złoty Indeks Akademii WSB”, uprawniający do bezpłatnych studiów.

2021-05-13

12 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uznania dla wyróżniających się tegorocznych absolwentów naszego technikum. Cieszymy się, że spędziliście z nami cztery lata nauki, pięknie zakończone sukcesami.

Gratulujemy!!!

2021-05-13

Uczennice technikum ekonomicznego zdobyły 2 miejsce w etapie centralnym Olimpiady

2021-05-01

Największym osiągnięciem Sejmu Wielkiego, zwanego Sejmem Czteroletnim, było uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Ustawy zasadniczej – Konstytucji.

2021-04-30
Podpisanie porozumienia o współpracy z  Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie dla zawodu  technik logistyk (specjalność strażacko-ratownicza)
2021-04-19

W tym roku 10 jubileuszowy konkurs geograficzny

2021-04-01

We wtorek 30marca 2021r.po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja krwiodawstwa.