Zapraszamy do zakładki Rekrutacja gdzie każdy kandydat znajdzie potrzebne informacje. Poniżej zamieszczona została prezentacja  przedstawiająca ofertę Naszej Szkoły.

DOŁĄCZ DO NAS !!!

Wielki sukces naszego TECHNIKUM!!!

 
W ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW nasza szkoła otrzymała srebrną odznakę. W tym prestiżowym konkursie, doceniono nasz poziom kształcenia, który przełożył się na bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych, dając nam:
1 miejsce w Powiecie

33 miejsce w Małopolsce                   196 miejsce w Polsce

2021-03-12

Dlaczego to tak ważny ranking?

2021-03-12

„Kształcimy pracowników, a nie bezrobotnych”

2021-04-01

We wtorek 30marca 2021r.po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja krwiodawstwa.

2021-03-22

Sukces Joanny Markowskiej - uczennicy technikum logistyczneg

2021-03-10

BOGACTWO DOŚWIADCZEŃ I PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI !!!

Od  10 marca 2021 r.  do  31 marca 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie  trwa nabór na wakacyjne STAŻE PŁATNE w okresie

2021-03-07

Próbne matury w czasie pandemii.

2021-02-08

Od 4 lutego 2021r. do 12 lutego 2021r.   w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie trwa kolejny nabór w roku szkolnym 2020/2021 do  projektu pod nazwą „Poprawa edukacji zawodowej w PCE
w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”

2021-01-12

Kolejna udana akcja niosąca pomoc osobom potrzebującym tego najcenniejszego leku – krwi. 

2020-12-29

Pierwszy sukces w Olimpiadzie z zakresu ubepieczeń społecznych