2. Absolwent, o którym wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego  składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w szkołach macierzystych.

4. Uczniowie na egzamin poprawkwy powinni sie stawić o godz. 8.30

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole

Podpisanie porozumienia o współpracy z  Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
dla zawodu  technik logistyk (specjalność strażacko-ratownicza)

Zapraszamy do zakładki Rekrutacja gdzie każdy kandydat znajdzie potrzebne informacje. Poniżej zamieszczona została prezentacja  przedstawiająca ofertę Naszej Szkoły.

DOŁĄCZ DO NAS !!!

Wielki sukces naszego TECHNIKUM!!!

 
W ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW nasza szkoła otrzymała srebrną odznakę. W tym prestiżowym konkursie, doceniono nasz poziom kształcenia, który przełożył się na bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych, dając nam:
1 miejsce w Powiecie

33 miejsce w Małopolsce                   196 miejsce w Polsce

UWAGA!!! Od dn. 09.04.2021 r. uległ zmianie adres strony internetowej CKZ:

projekt CKZ I: https://ckz.zstfablok.edu.pl/

projekt CKZ II: https://ckz.zstfablok.edu.pl/projekt-2-poprawa-edukacji/

 

 

2021-05-26

Po powrocie ze zdalnego nauczania uczniowie będą mogli odbywać zajęcia w nowych pracowniach komputerowych.

2021-05-24

„Złoty Indeks Akademii WSB”, uprawniający do bezpłatnych studiów.

2021-05-13

12 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uznania dla wyróżniających się tegorocznych absolwentów naszego technikum. Cieszymy się, że spędziliście z nami cztery lata nauki, pięknie zakończone sukcesami.

Gratulujemy!!!

2021-05-13

Uczennice technikum ekonomicznego zdobyły 2 miejsce w etapie centralnym Olimpiady

2021-05-01

Największym osiągnięciem Sejmu Wielkiego, zwanego Sejmem Czteroletnim, było uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Ustawy zasadniczej – Konstytucji.

2021-04-19

W tym roku 10 jubileuszowy konkurs geograficzny

2021-04-01

We wtorek 30marca 2021r.po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja krwiodawstwa.

2021-03-22

Sukces Joanny Markowskiej - uczennicy technikum logistyczneg