• Super Szkoła

    • Super szkoła

     Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Libiążu uczestniczy w projekcie Super-Szkoła. Polega on na organizowaniu dodatkowych - atrakcyjnych i rozwijających zajęć dla ucznów. Środki na ich realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotację w wysokości 149.300,00 zł otrzymaliśmy w wyniku pozytywnego zaopiniowania wniosku, złożonego do Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej. Projekt realizowany jest w okresie maj 2007 - kwiecień 2008 w formie działań w wybranych dwunastu obszarach.

     https://www.zs.libiaz.pl/files/logotypy.jpg

     OBSZAR I Bliżej sztuki i kultury

      MŁODZIEŻ BIERZE UDZIAŁ W RÓŻNYCH WYDARZENIACH KULTURALNYCH

     VI 2007 - koncert w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

     VI 2007 - spektakl "Aj, waj czyli historie z cynamonem" w Teatrze Stu w Krakowie

     IX 2007 - spektakl "Szalone nożyczki" w Teatrze Bagatela w Krakowie

     X 2007 - operetka "Wesoła wdówka" w Operze Śląskiej w Bytomiu

      

     OBSZAR II Warsztaty dziennikarskie

      

     OBSZAR III Z historią twarzą w twarz

      WYJAZDY EDUKACYJNE

     V 2007 - "Szlakiem kopców krakowskich"

     VI 2007 - "Szlakiem romanizmu i gotyku po Krakowie"

     IX 2007 - "Na styku kultur - wędrówki galicyjskie"

     X 2007 - "Miasto, które przetrwało - wędrówki warszawskie"

     XI 2007 - "Na styku trzech kultur - wędrówki dolnośląskie"

      

     KLUB FILMU HISTORYCZNEGO

      Każda projekcja jest poprzedzona warsztatami historycznymi będacymi wprowadzeniem do filmu. Dotychczas omówiono takie filmy jak:

     "Misja"

     "Pianista"

     "Gallipoli"

     "Sól ziemi czarnej"

     "Ziemia obiecana"

     "Joanna d'Arc'"

      

     OBSZAR IV Sport TAK nałogi NIE

      V 2007 - Turniej Piłki Nożnej Halowej

     VI 2007 - Turniej Piłki Koszykowej (5vs5)

     VIII 2007 Turniej Piłki Koszykowej Streetball (2vs2)

     X 2007 Turniej Piłki Siatkowej (dwójki dziewcząt)

     XI 2007 - Turniej Piłki Siatkowej (dwójki chłopców)

     XII 2007 Turniej Piłki Koszykowej (miksty)

     I 2008 Turniej Piłki Ręcznej (klas I, II, III, IV liceum i technikum)

      

     OBSZAR V Jesteśmy ekologiczni

      V 2007 - spotkanie z podróżnikiem - panem Poniewierą. Temat spotkania: "Środowisko geograficzne Indochin"

     VI 2007 - wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrodniczego PAN w Krakowie - wystawa pt. "Ochrona środowiska wysokogórskiego Tatr - nowoczesne metody badawcze w ekologii"

     VI 2007 - "Nadmorskie warsztaty przyrodnicze" w Kątach Rybackich

     W dniach od 9 do 14 czerwca 2007 r. uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu wzięli udział w Nadmorskich Warsztatach Przyrodniczych. Był to rodzaj edukacji terenowej połączonej z wypoczynkiem. Zajęcia cykliczne prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego. Tematy zajęć dobrano tak, aby uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności nie zawarte w szkolnym programie nauczania. Warsztaty były prowadzone w Kątach Rybackich, wsi położonej u nasady Mierzei Wiślanej, 1000 m od morza i 200 m od Zalewu Wiślanego.

     Podczas warsztatów uczniowie mieli szansę:

     • poznać organizmy żyjące w Zalewie Wiślanym,
     • zwiedzić największą w Polsce kolonię kormoranów i poznać gatunki ptaków żyjących nad morzem,
     • dowiedzieć się, jak powstał bursztyn, jak się go obrabia i jak odróżnić naturalny od fałszywego,
     • praktycznie nauczyć się posługiwać mapą topograficzną,
     • nauczyć się skutecznie odróżnić gatunki roślin i zbiorowiska roślinne,
     • poznać najprostsze metody określania zanieczyszczeń środowiska,
     • rozpoznać zwierzęta żyjące w morzu i na plaży.

      

     VI 2007 - wyjazd edukacyjny do oczyszczalni ścieków oraz Zakładu Uzdatniania Wody w Trzebionce

     IX 2007 - zajęcia edukacyjne - badanie stanu czystości wód powiatu chrzanowskiego

     IX 2007 - wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego w Krakowie
      

     27 września 2007 r. uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie, prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia odbywały się w szklarniach „Victoria”, „Jubileuszowa”, „Holenderka”, a także, dzięki pięknej słonecznej aurze, w arboretum (park) i alpinarium (ogród górski).


     Na zajęciach uczniowie mieli szansę poznać florę charakterystyczną dla ekosystemów różnych stref klimatycznych, poszerzyć wiadomości dotyczące ochrony gatunkowej i systematyki roślin oraz zapoznać się z gatunkami reliktowymi i endemicznymi. Uczestnicy wycieczki analizowali przystosowania roślin do różnych środowisk życia podziwiając najpiękniejsze kolekcje botaniczne, m.in. wodne i lądowe rośliny tropikalne, różnobarwne storczyki, pustynne sukulenty, ogromne palmy i paprocie, gatunki mięsożerne czy sagowce – symbol Ogrodu Botanicznego w Krakowie.

     IX - XII 2007 - warsztaty terenowe - badanie czystości wody powietrza i gleby powiatu chrzanowskiego

     Uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu wzięli udział w terenowych zajęciach warsztatowych podczas których zbadali stan czystości środowiska powiatu chrzanowskiego. Zajęcia te odbywały się w trzech cyklach tematycznych :

     • badanie stanu czystości wody
     • badanie stanu czystości powietrza
     • tanu czystości glebybadanie s


     Zajęcia przygotowały i przeprowadziły mgr Magdalena Malczyk i mgr Agnieszka Tadla - nauczyciele Zespołu Szkół w Libiążu. Do prac laboratoryjnych wykorzystano uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości gleby, powietrza i wody.
     W czasie warsztatów uczniowie ocenili stan wody, powietrza i gleby w powiecie chrzanowskim, zdiagnozowali źródła zanieczyszczeń, nabyli umiejętności: pozyskania materiału badawczego, przeprowadzenia doświadczeń laboratoryjnych, a także ich dokumentowania jak również określili sposoby zapobiegania skażeniom wody, powietrza i gleby. Ponadto uczniowie wykorzystali zgromadzony materiał badawczy, efektywnie wykonali doświadczenia oraz postawili odpowiednie wnioski .

      

     X 2007 - wyjazd edukacyjny do Ojcowskiego Parku Narodowego
     W dniu 4 X 2007r. odbył się wyjazd edukacyjny do Ojcowskiego Parku Narodowego oraz na wystawę Images Florae - spotkanie artysty i uczonego w Pieskowej Skale. Podczas zwiedzania wystawy uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu poszerzyli wiadomości z zakresu klasyfikacji i systematyki roślin a także poznali różne sposoby dokumentowania form biologicznych. Natomiast w czasie pieszej wędrówki zielonym szlakiem (Dolina Sąspowska - Złota Góra - Park Zamkowy - Igła Deotymy - Jaskinia Ciemna - Góra Koronna - Góra Okopy - Wąwóz Smardzewicki) uczniowie oznaczyli skład gatunkowy poszczególnych zbiorowisk roślinnych, a także pogłębili wiedzę dotyczącą form ochrony przyrody.

     Wyprawa zakończyła się w Muzeum im. prof. Władysława Szafera w Ojcowie gdzie uczniowie zapoznali się ze zbiorem eksponatów obejmujących geologię i prehistorię okolic Ojcowa (kości wymarłych zwierząt), zoologię (spreparowane zwierzęta), grzyby, botanikę (rośliny naczyniowe) oraz świat zwierząt bezkręgowych (piękne okazy motyli, malakofauna pszczoły, drewnojady i chrząszcze).

      

     I 2008 - wyjazd edukacyjny do Pałacu Młodzieży w Katowicach

     W dniu 25.01.2008 r. odbyły się warsztaty edukacyjny pt.: Przyroda Śląska – różnorodność biologiczna w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach realizując następujące treści:

     Formy ochrony przyrody w Polsce

     • Gatunki prawnie chronione, ginące zagrożone wyginięciem
     • Biogeografia zwierząt
     • Różnorodny tryb życia zwierząt
     • Wpływ warunków środowiska na morfologie
     • Antropologiczne zmiany środowiska i źródła zanieczyszczeń


     Zajęcia przeprowadzone były z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych a także z zastosowaniem różnych nowoczesnych metod. Uczestnicy poszerzyli wiadomości z zakresu biogeografii, poznali różne sposoby ochrony ginących gatunków oraz zagrożenia związane z brakiem respektowania w/w prawa, przeanalizowali różnice w budowie morfologicznej wynikające z zależności a także różnorodności warunków środowiskowych, ocenili stan środowiska Górnego Śląska i porównali ze stanem środowiska powiatu Chrzanowskiego.

      

     OBSZAR VI Klub miłośników języków obcych

      DODATKOWE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w wymiarze i godziny tygodniowo dla każdej grupy

     GRUPA I - zakres podstawowy

     GRUPA I - zakres podstawowy

     GRUPA III - zakres rozszerzony

      

     SPOTKANIA Z NATIVE SPEAKEREM

     VI 2007

     X 2007

     XI 2007

     III 2008

      

     OBSZAR VII Koło astronomiczne

      WYJAZDY I SPOTKANIA OBSERWACYJNE

     VI 2007 - wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze i obserwacje nieba na Turbaczu

     VII 2007 - spotkanie obserwacyjne: Jowisz i jego księżyce oraz poszukiwanie układów podwójnych gwiazd

     VIII 2007 - spotkanie obserwacyjne: Obserwacje obiektów mgławicowych z katalogu Messiera

     IX 2007 - wyjazd na obserwacje na Wielką Raczę i do obserwatorium mieszczącego się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Żywcu oraz zwiedzanie zakładu optyki instrumentalnej "Uniwersał"

      

     OBSZAR VIII Szkolenia dla nauczycieli

      Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach:

     "Psychologiczne zasady zachowań i postępowania w szkole"

     "Automotywacja uczniów i kształcenie ustawiczne"

      

     OBSZAR IX Szkolenia dla uczniów "Umiem pomóc"

      

     OBSZAR X Jesteśmy aktywni na rynku pracy

     IX 2007 - WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH z Powiatowego Urzędu Pracy, przygotowujące młodzież do wejścia na rynek pracy. Zajęcia obejmowały następujące moduły: wiedza o sobie, wiedza o zawodach, wiedza o szkołach (ścieżki edukacyjne), wiedza o rynku pracy.

      

     OBSZAR XI Matematykę można polubić

      

     OBSZAR XII Lekcje wychowawcze w teatrze

      X 2007 Udział w spektaklu profilaktycznym pt. "Wakacje w Holandii czyli porozmiawiajmy o wartościach", wystawianym przez Teatr Ludowy w Krakowie na scenie "Pod Ratuszem".

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych