• Informacje bieżące

    • Sekretariat uczniowski 


     Poniedziałek: 6:45 – 15:00

     Wtorek: 6:45 – 15:00

     Środa: 6:45 – 16:45

     Czwartek: 6:45 – 15:00

     Piątek: 6:45 – 15:00


      

     W menu:  O szkole/ Dokumenty szkolne znajduje się zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024


      

      DRODZY RODZICE ! 

       

     Rozmawiajcie z dzieckiem o wszelkich niepokojących symptomach czy zaobserwowanych zjawiskach, a także starajcie się odpowiednio zareagować.  

     Pomocą Państwu może służyć także szkoła. Pamiętajcie o rozmowie z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. 

     Adresy i telefony instytucji do których można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej : 

     Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 

     Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. 

     Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

     Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.

     Połączenia telefonicznie są bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość. 

     800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – www.800100100.pl 

     Powiatowy Ośrodek Interwencji Powiatowej w Chrzanowie 

     ul.M. Skłodowskiej – Curie 10 , 32 – 500 Chrzanów, tel. 32 646 71 85  interwencja.poik@gmail.com 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 

     ul. Topolowa 16, 32 – 500 Chrzanów, tel.  32 624 11 30 pcpr@powiat-chrzanowski.pl 

     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie 

     ul. Focha 3, 32 -500 Chrzanów, tel. 32 624 12 70, pppchrzanow@post.pl 

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu 

     ul. 9 Maja 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 32 627 78 25 ops@libiaz.pl 

     Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Przemocy w Libiążu 

     ul. 9 Maja 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 3262778-25, 32 627 51 43 ops@libiaz.pl 

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Libiążu 

     ul. Makowa 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 32 662 74 077 robertcebula@tlen.pl 

         


     Regulamin oceniania zachowania 

       Regulamin_Oceniania_Zachowania_Uczniow.docx

      

      

     https://www.zs.libiaz.pl/files/szkoapozmianie.jpg 

      

     DROGI RODZICU 

       

     Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.

     Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym: 

     -        kaszel, 

     -        temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

     -        bóle mięśni i ogólne zmęczenie, 

     -        utratę węchu o nagłym początku, 

     -        utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku 

     -        wysypkę. 

     pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko. 

     Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. 

     Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie. 

       Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną 

     Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko. 

     Kwarantanna dotyczy osób, które: 

     • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE, 
     •  miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem; 
     • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę. 

     W czasie kwarantanny: 

     • w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu, 
     • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, 
     • jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala. 

     Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny 

      Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu. 

     Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli 

     Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2. 

     Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą. 

     Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka. 

      


     Jeśli pobierają Państwo środki z programu 500 plus i chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym (od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku),  już od 1 lutego br. mogą Państwo złożyć wniosek o świadczenie do ZUS.

     Szczególowe informacje w pliku poniżej:

     Wnioski_500__na_okres_1.06.22-31.05.23_r._mozna_skladac_od_1_lutego_do_ZUS..docx

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych