• Informacje bieżące

    • Sekretariat uczniowski 


     Poniedziałek: 7.00 - 16:00

     Wtorek: 7:00 - 16:00

     Środa: 7:00 - 16:00

     Czwartek: 7:00 - 16:00

     Piątek: 7:00 - 15:00


      

     W menu:  O szkole/ Dokumenty szkolne znajduje się zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023

      


     DROGI RODZICU 

       

     Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.

     Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym: 

     -        kaszel, 

     -        temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

     -        bóle mięśni i ogólne zmęczenie, 

     -        utratę węchu o nagłym początku, 

     -        utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku 

     -        wysypkę. 

     pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko. 

     Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. 

     Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie. 

       

     Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną 

     Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko. 

     Kwarantanna dotyczy osób, które: 

     •           przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE, 

     •           miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem; 

     •           mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę. 

     W czasie kwarantanny: 

     •           w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu, 

     •           spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, 

     •           jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala. 

     Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny 

       

     Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

     Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu. 

     Procedury postępowania w czasie pandemii zostały opublikowane na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym. 

       

     Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli 

     W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka. 

     Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2. 

     Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą. 

     Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka. 

      


       Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+ od 2022 roku.

     Jeśli pobierają Państwo środki z programu 500 plus i chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym (od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku),  już od 1 lutego br. mogą Państwo złożyć wniosek o świadczenie do ZUS.

     Szczególowe informacje w pliku poniżej:

      

     Wnioski_500__na_okres_1.06.22-31.05.23_r._mozna_skladac_od_1_lutego_do_ZUS..docx


     Od lutego Oddział ZUS w Chrzanowie rozpocznie dyżury, podczas których pracownicy ZUS będą pomagali przy wnioskach o RKO i 500+.

     Data

     Godzina

     Miejsce

     Adres

     1.02

     8:00-11:00

     Urząd Pocztowy

     ul. Dworcowa 10, Trzebinia

     2.02

     8:00-11:00

     Urząd Pocztowy

     ul. Oświęcimska 40, Libiąż

     8.02

     9:00-11:00

     Urząd Pocztowy

     ul. Gęsikowskiego 7, Alwernia

     8.02

     11:15-13:00

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. Gęsikowskiego 7, Alwernia

     9.02

     9:00-11:00

     Urząd Pocztowy

     ul. Krakowska 41, Babice

     9.02

     11:15-13:00

     Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. Krakowska 56, Babice

     10.02

     9:00-11:00

     Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. Kościuszki 38, Trzebinia

     11.02

     9:00-11:00

     Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. 9 Maja 2, Libiąż


      

     Nowy sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne w auli szkolnej 

     W świetle refraktorów i przy użyciu profesjonalnego nagłośnienia pragniemy ogłosić: 

      Rada Rodziców sfinansowała zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego do auli Zespołu Szkół w Libiążu. 

      Aula to miejsce szczególne i wyjątkowe. To tutaj odbywają się najważniejsze uroczystości szkolne, wystawiane są przygotowane przez uczniów przedstawienia i przyjmowani zaproszeni goście. 

     Chcemy, by szkoła nie była tylko miejscem nauki, ale również pozwalała na rozwijanie zainteresowań. Mamy nadzieję, że pomoże w tym zakupiony sprzęt a dzięki dodatkowemu wyposażeniu spotkania, akademie i występy uczniów będą nowocześniejsze i bardziej profesjonalne. 

      Dziękujemy za pomoc w realizacji marzeń 

     Dyrekcja i Uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu 

      


      

      DRODZY RODZICE ! 

       

     Rozmawiajcie z dzieckiem o wszelkich niepokojących symptomach czy zaobserwowanych zjawiskach, a także starajcie się odpowiednio zareagować.  

     Pomocą Państwu może służyć także szkoła. Pamiętajcie o rozmowie z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. 

     Adresy i telefony instytucji do których można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej : 

     Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 

     Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. 

     Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

     Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.

     Połączenia telefonicznie są bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość. 

     800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – www.800100100.pl 

     Powiatowy Ośrodek Interwencji Powiatowej w Chrzanowie 

     ul.M. Skłodowskiej – Curie 10 , 32 – 500 Chrzanów, tel. 32 646 71 85  interwencja.poik@gmail.com 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 

     ul. Topolowa 16, 32 – 500 Chrzanów, tel.  32 624 11 30 pcpr@powiat-chrzanowski.pl 

     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie 

     ul. Focha 3, 32 -500 Chrzanów, tel. 32 624 12 70, pppchrzanow@post.pl 

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu 

     ul. 9 Maja 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 32 627 78 25 ops@libiaz.pl 

     Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Przemocy w Libiążu 

     ul. 9 Maja 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 3262778-25, 32 627 51 43 ops@libiaz.pl 

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Libiążu 

     ul. Makowa 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 32 662 74 077 robertcebula@tlen.pl 

       

       


     Regulamin oceniania zachowania 

       Regulamin_Oceniania_Zachowania_Uczniow.docx

      

      

     https://www.zs.libiaz.pl/files/szkoapozmianie.jpg 

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • zslibiaz@interia.pl
   • sekretariatzs@interia.pl
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych