• Organizacja roku szkolnego

    • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 - 04.09.2023 r.

     Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2023r

     Ferie zimowe – 12-25.02.2024r.

     Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03- 02.04.2024r..

      

     Dodatkowe dni wolne dla uczniów: 

     09.01.2024 (egzamin zawodowy część praktyczna)

     02.05.2024r. .

     07.05.2024 (matura z j. polskiego)

     08.05.2024 (matura z j. angielskiego)

     09.05.202 (matura z matematyki)

     03.06.2024 (egzamin zawodowy część praktyczna)

     31.05.2024r.

       

     EGZAMINY MATURALNE

     (odpowiedzialny wicedyrektor) 

     Egzamin maturalny pisemny – 06 – 24.05.2024

     • 07.05.2024 r.- j. polski
     • 08.05.2024 r. - j. angielski
     • 09.05.2024 r. - matematyka

       

     EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMINY ZAWODOWE

     (odpowiedzialny kierownik kształcenia praktycznego)

     - Sesja zimowa 

     • 09.01.2024 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego
     • 10 - 15.01.2024 r. - część pisemna egzaminu zawodowego
     • 09- 20.01.2024 – część praktyczna model W i DK

     - Sesja letnia 

     • 03.06.2024 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik: logistyk, technik organizacji turystyki, technik energetyk
     • 04 – 10.06.2024r.– część pisemna egzaminu zawodowego – wszystkie zawody
     • 03 – 19.06.2024r.- część praktyczna egzaminu zawodowego – technik mechanik, technik elektronik,  technik ekonomista

       

     Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych - 26.04. 2024r.

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych - 21.06.2024r..

     Ferie letnie - 22.06 – 31.08.2024r

       

     Terminy zebrań z rodzicami: 

      

     27.09.2023r.

     06.12.2023r.

     22.05.2024r.

       

     HARMONOGRAM  KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

     05.12.2023r propozycje oceny śródrocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych;

     12.12.2023r wystawienie ocen śródrocznych klas maturalnych;

     13.12.2023r  klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

     02.01.2024r propozycje oceny śródrocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-IV

     09.01.2024r wystawienie ocen śródrocznych klas I-IV

     10.01.2024r klasyfikacja śródroczna klas I-IV

     09.04.2024r propozycje oceny końcowych /informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcowej klas maturalnych

     16.04.2024r wystawienie ocen końcowych klas maturalnych

     17.04.2024r klasyfikacja końcowa klas maturalnych

     04.06.2024r propozycje oceny rocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji rocznej klas I-IV

     11.06.2024r  wystawienie ocen końcoworocznych klas I-IV

     12.06.2024r. klasyfikacja końcoworoczna klas I-IV

      


     Harmonogram dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 

     od 6.05. do końca roku szkolnego

     Nazwisko i imię nauczyciela 

     Dzień tygodnia 

     Godzina dostępności 

     Miejsce dostępności 

     mgr inż. Bochenek Jadwiga  

     Poniedziałek  

     14.00-15.00 

     sala konferencyjna 

     dr Płatek Łukasz 

     wtorek 

     15:00 – 16:00 

     sekretariat 

     mgr inż. Siewniak Maciej 

     środa 

     15.00-16.00 

     sekretariat 

     mgr Baczkowska –Dobranowska  Anna 

     Wtorek 

     6.20-7.20 

     Sala 25 

     mgr Bębenek Joanna 

     wtorek 

     8.15 - 9.15 

     Sala 214 

     mgr Bigaj Paulina 

     wtorek 

     9:10 – 10:10 

     Gabinet 21 

     mgr Biśta-Toborek Sara 

     wtorek 

     7:00-7:30 

     Gabinet 117 

     mgr Buchała Bogumiła  

     piątek 

     7.45-8.15 

     14.00-14.30 

     Sala 218 

     mgr inż. Dudek Bogusław 

     piątek 

     12:00 - 13:00 

     Gabinet 21 

     mgr Dynda Zofia 

     wtorek 

     08:20 - 09:20 

     Gabinet 217 

     mgr Fyda Andrzej  

     poniedziałek 

     8:15 – 9:15 

     Sala 211 

     mgr Gasior Orysia 

     piątek 

     9.00-14.00 

     Sala 206 

     mgr Grabowska Urszula 

     Wtorek 

     czwartek 

     14.00 -14.30 

     11.15 - 11.45 

     Sala 208/ gabinet 207 

     mgr Grudzień Michał 

     poniedziałek 

     11:05-11:35 

     Sala 22 

     mgr Grzanka Dariusz  

      

      

      

     mgr inż. Gucik Stanisław 

     poniedziałek 

     6.30-7.30 

     Sala 108 

     mgr Gut Michał 

      

      

      

     mgr Harańczyk Łukasz 

     środa 

     8.15 - 9:15 

     Sala 20 

     mgr Hoffmann Anna 

     czwartek 

     16.35 - 17.35 

     Sala 111 

     inż. Jachimczyk Kazimierz 

     wtorek 

     7:00-7:30 

     Sala 6 

     mgr Jaglarz Regina 

     środa 

     11:05 – 12:05 

     Gabinet 119 

     mgr Jarczyk Wanda 

     środa 

     15.45-16.45 

     Sala 113 

     mgr Jeleń Magdalena 

     wtorek  

     13:00-14:00 

     Sala 213 

     mgr Kocot – Sobanek Edyta 

     czwartek 

     7/00 - 8.00 

     Sala 117 

     mgr Kolczak Karol 

     piątek 

     13:00-14:00 

     gabinet 217 

     mgr Kosowska Wioletta 

     poniedziałek 

     06.20-07.20 

     gabinet 217 

     mgr Kraszewski Jacek  

     poniedziałek 

     18,45 – 19,45 

     Sala 023 

     mgr Król Agnieszka  

     piątek 

     12.00-13.00 

     119 

     mgr inż. Lech Anna 

     poniedziałek 

     7:00 – 7:30 

     sala 110  

     mgr inż. Lis Anita 

     piątek 

     (5.03. wtorek) 

     7:25 – 8:25 

     (8:20 – 9:20) 

     sala 211 

     mgr inż. Michał Okrajni 

     poniedziałek 

     7:00 –7:30 

     PN  116 

     mgr Pawlica-Bębenek Aleksandra 

     poniedziałek 

     14.00-15.00 

      

     biblioteka 

     mgr Piątek Sylwia 

     Czwartek 

     10..20-10.50 

     13.05-13.35 

     Gabinet 21 

     mgr Piotrowska Ewa 

     poniedziałek 

     10.20-11.05 

     Sala 203 

     mgr Piotrowski  Andrzej 

     Poniedziałek 

     piątek 

     7.00-7.30 

     7.00-7.30 

     Sala 103 

     mgr Razowski Zbigniew 

     Czwartek 

     piątek 

     7.00-7.30 

     202 

     mgr Ruciński Damian 

     wtorek 

     10:05-11:05 

     hala sportowa 

     mgr Saługa Janusz 

     poniedziałek 

     10:10-11:10 

     22 

     mgr Słowik Urszula 

     Poniedziałek 

     8.15-9.15 

     24 

     mgr Solarski Grzegorz 

     piątek 

     7.55-8.25 

     11.05- 11.35 

     hala sportowa 

     mgr Szczurek Halina 

     czwartek 

     9.15-10:15 

     Gabinet 101 

     mgr Szopa Grażyna 

     środa 

     11.05-12.05 

     Gabinet 119 

     mgr Szwed – Sporysz Sylwia 

     czwartek 

     8.20-9.20 

     115/114 

     mgr Szymanek Paulina 

     piątek 

     12:55-13:55 

      

     13 

     mgr Warzecha Agnieszka 

     poniedziałek 

     6.30- 7.30 

     21 

     mgr Wawrzacz Stanisława 

     wtorek 

     6.20-7.20 

     Sala 206 

     mgr Widlarz Jadwiga 

     wtorek 

     13:00-14:00 

     Hala sportowa 

     mgr Ząbek Agnieszka 

     środa 

     15:00-16:00 

     117 

      

     _________________________________________________________________________________

     Organizacja zajęć w Zespole Szkół w Libiążu w roku szkolnym 2022/2023

       1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
     2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi). 
     3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego - wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 
     4. Jeżeli uczeń poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, powinien natychmiast poinformować nauczyciela. 
     5. Jeżeli uczeń ma objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie on odizolowany od innych osób, poprzez umieszczenie w odrębnym pomieszczeniu – gabinecie pielęgniarki lub izolatorium. 
     6. Jeżeli uczeń ma objawy infekcji dróg oddechowych, pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 
     7. Szkoła komunikuje się z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez wskazany przez rodzica/opiekuna numer telefonu. 
     8. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
     9. Stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej jest obowiązkowe. 
     10. Jeżeli uczeń ma kolejne zajęcia w tej samej klasie, to nie powinien bez potrzeby jej opuszczać w czasie przerwy. 
     11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
     12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
     13. Uczniowie powinni unikać organizowania większych skupisk ludzkich np. podczas przerw. 
     14. Uczniowie nie mogą korzystać ze źródełka wody pitnej. 
     15. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, do których należy się stosować. 
     16. Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 
     17. Osoby trzecie (np. rodzice ucznia) wchodzące do szkoły powinny zgłosić na portierni cel swojej wizyty. 
     18. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.  

       

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych