• Organizacja roku szkolnego

    • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

    •  

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 - 01.09.2022 r.

     Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2022 r.

     Ferie zimowe – 30.01.2023 - 12.02.2023 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna – 06 - 11.04.2023 r.

      

     Dodatkowe dni wolne dla uczniów: 

     • 31 października 2022
     • 9 stycznia 2023 – egzamin zawodowy część praktyczna
     • 2 maja 2023
     • 4 maja 2023 (matura z j. polskiego)
     • 5  maja 2023  (matura z j. angielskiego)
     • 8 maja 2023 (matura z matematyki)
     • 1 czerwca 2023– egzamin zawodowy część praktyczna
     • 9 czerwca 2023

       

     EGZAMINY MATURALNE

     (odpowiedzialny wicedyrektor) 

     Egzamin maturalny pisemny – 04 - 22. 05. 2023r.:

     • 04.05.2023 r.- j. polski
     • 05.05.2023 r. - j. angielski
     • 08.05.2023 r. - matematyka

       

     EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMINY ZAWODOWE

     (odpowiedzialny kierownik kształcenia praktycznego)

     - Sesja zimowa 

     • 09.01.2023 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego
     • 10 - 14.01.2023 r. - część pisemna egzaminu zawodowego
     • 09- 21.01.2023 – część praktyczna model W i DK

     - Sesja letnia 

     • 01.06.2023 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik: logistyk, technik organizacji turystyki, technik energetyk
     • 02.06.2023 – 07.06.2023 – część pisemna egzaminu zawodowego – wszystkie zawody
     • 01..06.2023 – 18.06.2023 - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik mechanik, technik elektronik
     • 08.06.2023 - 13.06.2023 r. – - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik ekonomista

       

     Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych - 28 kwietnia 2023 r.

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych - 23 czerwca 2023 r.

     Ferie letnie - 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

       

     Terminy zebrań z rodzicami: 

     21.09.2022r. (środa)

     14.12.2022r. (środa)

     12.04.2023r. (środa)

     06.06.2023r. (wtorek)

       

     HARMONOGRAM  KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

     06.12.2022 r.- propozycje oceny śródrocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych;

     13.12.2022r. – wystawienie ocen śródrocznych klas maturalnych;

     14.12.2022 r. - klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

     03.01.2023 r. - propozycje oceny śródrocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-IV

     10.01.2023r. – wystawienie ocen śródrocznych klas I-IV

     11.01.2023 r. - klasyfikacja śródroczna klas I-IV

     11.04.2023r. - propozycje oceny końcoworocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas maturalnych

     18.04.2023r. - wystawienie ocen końcoworocznych klas maturalnych

     19.04.2023r. - klasyfikacja końcoworoczna klas maturalnych

     06.06.2023r. - propozycje oceny rocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji rocznej klas I-IV

     13.06.2023r. - wystawienie ocen końcoworocznych klas I-IV

     14.06.2023r. - klasyfikacja roczna klas I-IV

      


     Harmonogram dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

     Lp. 

     Nazwisko i imię 

     Dzień tygodnia 

     Godzina 

     Miejsce  

     1.  

     mgr inż. Bochenek Jadwiga  

     poniedziałek 

     14.45 - 15.45 

     Sala konferencyjna 

     1.  

     mgr Płatek Łukasz 

     wtorek 

     14:45 – 15:45 

     Gabinet wicedyrektora 

     1.  

     mgr inż. Siewniak Maciej 

     Środa 

     15.00 -16.00 

     Gabinet wicedyrektorów 

     1.  

     mgr Baczkowska –Dobranowska  Anna 

     Piątek 

     Poniedziałek 

     6.50-7.20 

     6.50-7.20 

     Sala 18/25 

     Sala 18/25 

     1.  

     mgr Bębenek Joanna 

     Czwartek 

     6.20- 7.20 

     Sala 214 

     1.  

     mgr Bigaj Paulina 

     Wtorek 

     Czwartek  

     7:00-7:30 

     7:00 – 7:30 

     207 

     207 

     1.  

     mgr Buchała Bogumiła  

     poniedziałek 

     wtorek 

     7:45 – 8:15 

     7:45 – 8:15 

     Sala 218 

     Sala 218 

     1.  

     mgr Cupiał Mariola 

     Poniedziałek 

     16.00 - 17.00 

     Sala 117 

     1.  

     mgr Dęsoł – Gut Ewa    

     Poniedziałek  

     7.00 - 7.30 

     Sala 201 

     1.  

     mgr Dynda Zofia 

     czwartek 

     06:30-07:30 

     Sala 216 

     1.  

     mgr Fyda Andrzej  

     Poniedziałek 

     06:30-07:30 

     Sala 210 

     1.  

     mgr Grabowska Urszula 

     Wtorek 

     Czwartek 

     14.55 - 15.25 

     15.50 - 16.20 

     Sala 208 

     1.  

     mgr Grudzień Michał 

     Poniedziałek 

     12.00 - 12.30 

     Sala 21 

     1.  

     mgr Grzanka Dariusz  

     Środa 

     6.00 - 6.30 

     Sala 22 

     1.  

     mgr inż. Gucik Stanisław 

     Poniedziałek 

     06.30-07.30 

     Sala 108 

     1.  

     mgr Heller Monika  

     poniedziałek 

       14:45-15:45 

     115 

     1.  

     inż. Jachimczyk Kazimierz 

     wtorek 

     7:00-7:30 

     1.  

     mgr Jarczyk Wanda 

     środa 

     14:45-15.45 

     Sala 113 

     1.  

     mgr Jeleń Magdalena 

      Wtorek 

     06:30-07:30 

     Sala 213 

     1.  

     mgr Kawala Dominik 

     piątek 

     14.45 

     15:45 

     Hala Sportowa 

     (wejście od strony Hali) 

     1.  

     mgr Kocot – Sobanek Edyta 

      

      

      

     1.  

     mgr Koczwara Artur 

     Środa 

      

     15.00 -16.00 

     Sala 106 

      

     1.  

     mgr Kolczak Karol 

     środa 

     6:30-7:30 

     Sala 210 

     1.  

     mgr Kosowska Wioletta 

     czwartek 

     6:30-7:30 

     sala 215 

     1.  

     mgr Kraszewski Jacek  

     czwartek 

     18,00 – 19,00 

     Sala 023 

     1.  

     mgr Król Agnieszka  

     Środa 

     Czwartek  

     14.55-15.25 

     14.55-15.25 

     118 

     1.  

     mgr inż. Lech Anna 

     poniedziałek 

     06:20 – 07:20 

     sala 110 

     1.  

     mgr inż. Lis Anita 

     wtorek 

     6:30 – 7:30 

     sala211 

     1.  

     mgr Łabęcka Izabela 

     poniedziałek  

     7.00 - 7.30  

     207 

     1.  

     mgr Łazicki Marek  

     czwartek 

     14:00 - 15:00 

     108 

     1.  

     mgr Mastalska Edyta  

     wtorek 

     06:30 – 07:30 

      

     216 

     1.  

     mgr Pawlica-Bębenek Aleksandra 

     czwartek 

     6.30 - 7.30  

     19 

     1.  

     mgr Piotrowska Ewa 

              

     piątek 

      

     6.30-7.30 

     203 

     1.  

     mgr Piotrowski  Andrzej 

      Poniedziałek 

     Wtorek 

     Od 8.05.2023 

           7:00 –7:30 

            7:00 – 7:30 

      103 

     1.  

     mgr Razowski Zbigniew 

     czwartek 

     14:45 – 15:45 

     202 

     1.  

     mgr Saługa Janusz 

      Wtorek 

     15:40-16:40 

     22 

     1.  

     mgr Słowik Urszula 

     Poniedziałek 

     Środa 

     14.45 - 15.15 

     14.45 - 15.15 

     24 

     24 

     1.  

     mgr Solarski Grzegorz 

     czwartek 

     6.30 - 7.30 

     Hala sportowa 

     1.  

     mgr Stanclik Magdalena 

     środa 

     7.00 - 7.30 

     102 

     1.  

     mgr Szczurek Halina 

     Czwartek 

     6:30-7:30 

      

     102 

     1.  

     mgr Szwed – Sporysz  Sylwia 

     CZWARTEK 

     14.45-15.45 

     115, 114 

     1.  

     mgr Szymanek Paulina 

     Wtorek 

     Środa  

     07:00 – 07:30 

     07:00 – 07:30 

     Sala 13 

     1.  

     mgr Toporek Agnieszka  

     czwartek 

     14:00 – 15:00

      

     Sala 18/25 

      

     1.  

     mgr Warzecha Agnieszka 

     czwartek 

     6.30-7.30 

     21 

     1.  

     mgr Wawrzacz Stanisława 

     Poniedziałek 

     6.20-7.20 

     206 

     1.  

     mgr Widlarz Jadwiga 

     Poniedziałek 

     14.45-15.45 

     Hala sportowa 

     1.  

     mgr Wronka Elżbieta 

     czwartek 

     6:30-7:30 

      

     21 

     1.  

     mgr Wróbel Anna 

     czwartek 

     15.40-16.40 

     111 

     1.  

     mgr Zawadzka Karina 

     piątek 

     14:55 – 15:25 

     Sala 210 

     50. 

     mgr Łukasz Harańczyk 

     wtorek 

     7.00 - 7.30 

     Sala 18 

      

      

     Organizacja zajęć w Zespole Szkół w Libiążu w roku szkolnym 2022/2023

      

       

     1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
     2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi). 
     3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego - wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 
     4. Jeżeli uczeń poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, powinien natychmiast poinformować nauczyciela. 
     5. Jeżeli uczeń ma objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie on odizolowany od innych osób, poprzez umieszczenie w odrębnym pomieszczeniu – gabinecie pielęgniarki lub izolatorium. 
     6. Jeżeli uczeń ma objawy infekcji dróg oddechowych, pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 
     7. Szkoła komunikuje się z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez wskazany przez rodzica/opiekuna numer telefonu. 
     8. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
     9. Stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej jest obowiązkowe. 
     10. Jeżeli uczeń ma kolejne zajęcia w tej samej klasie, to nie powinien bez potrzeby jej opuszczać w czasie przerwy. 
     11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
     12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
     13. Uczniowie powinni unikać organizowania większych skupisk ludzkich np. podczas przerw. 
     14. Uczniowie nie mogą korzystać ze źródełka wody pitnej. 
     15. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, do których należy się stosować. 
     16. Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 
     17. Osoby trzecie (np. rodzice ucznia) wchodzące do szkoły powinny zgłosić na portierni cel swojej wizyty. 
     18. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.  

       

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych