• Organizacja roku szkolnego

    • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

    •  

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 - 01.09.2022 r.

     Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2022 r.

     Ferie zimowe – 30.01.2023 - 12.02.2023 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna – 06 - 11.04.2023 r.

      

     Dodatkowe dni wolne dla uczniów: 

     • 31 października 2022
     • 9 stycznia 2023 – egzamin zawodowy część praktyczna
     • 2 maja 2023
     • 4 maja 2023 (matura z j. polskiego)
     • 5  maja 2023  (matura z j. angielskiego)
     • 8 maja 2023 (matura z matematyki)
     • 1 czerwca 2023– egzamin zawodowy część praktyczna
     • 9 czerwca 2023

       

     EGZAMINY MATURALNE

     (odpowiedzialny wicedyrektor) 

     Egzamin maturalny pisemny – 04 - 22. 05. 2023r.:

     • 04.05.2023 r.- j. polski
     • 05.05.2023 r. - j. angielski
     • 08.05.2023 r. - matematyka

       

     EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMINY ZAWODOWE

     (odpowiedzialny kierownik kształcenia praktycznego)

     - Sesja zimowa 

     • 09.01.2023 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego
     • 10 - 14.01.2023 r. - część pisemna egzaminu zawodowego
     • 09- 21.01.2023 – część praktyczna model W i DK

     - Sesja letnia 

     • 01.06.2023 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik: logistyk, technik organizacji turystyki, technik energetyk
     • 02.06.2023 – 07.06.2023 – część pisemna egzaminu zawodowego – wszystkie zawody
     • 01..06.2023 – 18.06.2023 - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik mechanik, technik elektronik
     • 08.06.2023 - 13.06.2023 r. – - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik ekonomista

       

     Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych - 28 kwietnia 2023 r.

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych - 23 czerwca 2023 r.

     Ferie letnie - 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

       

     Terminy zebrań z rodzicami: 

     21.09.2022r. (środa)

     14.12.2022r. (środa)

     12.04.2023r. (środa)

     06.06.2023r. (wtorek)

       

     HARMONOGRAM  KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

     06.12.2022 r.- propozycje oceny śródrocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych;

     13.12.2022r. – wystawienie ocen śródrocznych klas maturalnych;

     14.12.2022 r. - klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

     03.01.2023 r. - propozycje oceny śródrocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-IV

     10.01.2023r. – wystawienie ocen śródrocznych klas I-IV

     11.01.2023 r. - klasyfikacja śródroczna klas I-IV

     11.04.2023r. - propozycje oceny końcoworocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas maturalnych

     18.04.2023r. - wystawienie ocen końcoworocznych klas maturalnych

     19.04.2023r. - klasyfikacja końcoworoczna klas maturalnych

     06.06.2023r. - propozycje oceny rocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji rocznej klas I-IV

     13.06.2023r. - wystawienie ocen końcoworocznych klas I-IV

     14.06.2023r. - klasyfikacja roczna klas I-IV

      


       

     Harmonogram dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

     Nazwisko i imię

     Dzień tygodnia

     Godzina

     Miejsce

     mgr inż. Bochenek Jadwiga

     czwartek

     14.45 - 15.45

     Sala konferencyjna

     mgr Płatek Łukasz

     Czwartek

     15.00 - 16.00

     Gabinet wicedyrektorów

     mgr inż. Siewniak Maciej

     Środa

     15.00 -16.00

     Gabinet wicedyrektorów

     mgr Baczkowska –Dobranowska  Anna

     Wtorek

     Czwartek

     14:55 – 15:25

     14:55 – 15:25

     Sala 18

     Sala 18

     mgr Bębenek Joanna

     Poniedziałek

     15.40 - 16.40

     Sala 214

     mgr Bigaj Paulina

     Wtorek

     6:30 – 7:30

     Sala 203

     mgr Buchała Bogumiła

     Poniedziałek

     Czwartek

     13:50 – 14:20

     7:45 – 8:15

     Sala 218

     Sala 218

     mgr Cupiał Mariola

     Poniedziałek

     16.00 - 17.00

     Sala 117

     mgr Dęsoł – Gut Ewa  

     Poniedziałek

     7.00 - 7.30

     Sala 201

     mgr Dynda Zofia

     Piątek

     06:30-07:30

     Sala 216

     mgr Fyda Andrzej

     Poniedziałek

     06:30-07:30

     Sala 210

     mgr Grabowska Urszula

     Czwartek

     06.30-07.30

     Sala 208

     mgr Grudzień Michał

     Poniedziałek

     12.00 - 12.30

     Sala 21

     mgr Grzanka Dariusz

     Środa

     6.00 - 6.30

     Sala 22

     mgr inż. Gucik Stanisław

     Poniedziałek

     06.30-07.30

     Sala 108

     mgr Heller Monika

      Wtorek

       06:30-07:30

     115

     inż. Jachimczyk Kazimierz

     wtorek

     7:00-7:30

     6

     mgr Jarczyk Wanda

     Czwartek

     15.40-16.40

     Sala 108

     mgr Jeleń Magdalena

          poniedziałek

     06:30-07:30

     Sala 102

     mgr Kawala Dominik

     poniedziałek

     14:50-15:50

     Hala Sportowa

     mgr Kocot – Sobanek Edyta

      

      

      

     mgr Koczwara Artur

     Środa

     15.00 -16.00

     Sala 106

     mgr Kolczak Karol

     środa

     6:30-7:30

     Sala 210

     mgr Kosowska Wioletta

     wtorek

     6:30-7:30

     sala 215

     mgr Kraszewski Jacek

     czwartek

     18,00 – 19,00

     Sala 023

     mgr Król Agnieszka

      Piątek

     14.45-16.40

     118

     mgr inż. Lech Anna

     wtorek

     06:20 – 07:20

     sala 110

     mgr inż. Lis Anita

     poniedziałek

     6:30 – 7:30

     sala211

     mgr Łabęcka Izabela

     poniedziałek

     7.00 - 7.30

     207

     mgr Łazicki Marek

     czwartek

     15:50 - 16:50

     108

     mgr Mastalska Edyta

     wtorek

     06:30 – 07:30

     216

     mgr Pawlica-Bębenek Aleksandra

     czwartek

     6.30 - 7.30

     19

     mgr Piotrowska Ewa

     środa

     6.30- 7.30

     203

     mgr Piotrowski  Andrzej

     Poniedziałek

     Wtorek

           7:00 –7:30

           7:00 – 7:30

     103

     mgr Razowski Zbigniew

     Poniedziałek

     15:40 – 16:40

     201

     mgr Saługa Janusz

     Piątek

     15:40-16:40

     22

     mgr Słowik Urszula

     Środa

     Czwartek

     14.55-15.40

     14.55-15.40 od 5.12.22

     13

     mgr Solarski Grzegorz

     czwartek

     6.30 - 7.30

     Hala sportowa

     mgr Stanclik Magdalena

     środa

     7.00 - 7.30

     215

     mgr Szczurek Halina

     Piątek

     6:30 – 7:30

     102

     mgr Szwed – Sporysz  Sylwia

     Wtorek

     Środa

     15.50-16.20

     15.40-16.10

     115

     mgr Szymanek Paulina

     wtorek

     15:40 – 16:40

     Sala 13

     mgr Toporek Agnieszka

     czwartek

     06:30 – 07:30

     Sala 18/25

     mgr Warzecha Agnieszka

     czwartek

     6.30-7.30

     21

     mgr Wawrzacz Stanisława

     poniedziałek

     6.20-7.20

     206

     mgr Widlarz Jadwiga

     poniedziałek

     15.00 - 16.00

     Hala sportowa

     mgr Wronka Elżbieta

     czwartek

     6:30-7:30

     21

     mgr Wróbel Anna

     środa

     14.45-15.45

     111

     mgr Zawadzka Karina

     piątek

     7.00 - 7.30

     Sala 211


      

      

     Organizacja zajęć w Zespole Szkół w Libiążu w roku szkolnym 2022/2023

       

     1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
     2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi). 
     3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego - wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 
     4. Jeżeli uczeń poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, powinien natychmiast poinformować nauczyciela. 
     5. Jeżeli uczeń ma objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie on odizolowany od innych osób, poprzez umieszczenie w odrębnym pomieszczeniu – gabinecie pielęgniarki lub izolatorium. 
     6. Jeżeli uczeń ma objawy infekcji dróg oddechowych, pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 
     7. Szkoła komunikuje się z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez wskazany przez rodzica/opiekuna numer telefonu. 
     8. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
     9. Stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej jest obowiązkowe. 
     10. Jeżeli uczeń ma kolejne zajęcia w tej samej klasie, to nie powinien bez potrzeby jej opuszczać w czasie przerwy. 
     11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
     12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
     13. Uczniowie powinni unikać organizowania większych skupisk ludzkich np. podczas przerw. 
     14. Uczniowie nie mogą korzystać ze źródełka wody pitnej. 
     15. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, do których należy się stosować. 
     16. Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 
     17. Osoby trzecie (np. rodzice ucznia) wchodzące do szkoły powinny zgłosić na portierni cel swojej wizyty. 
     18. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.  

       

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • zslibiaz@interia.pl
   • sekretariatzs@interia.pl
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych