• Technik ekonomista - biznes i marketing internetowy

    • 1.Informacje podstawowe:

      Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem biznesowym.

     Dodatkowo:  Technik ekonomista – specjalność biznes i marketing internetowy 

     podczas zajęć warsztatowych dowiesz się jak skutecznie prowadzić E-biznes,  

     sporządzisz biznesplan i założysz własny sklep internetowy,  

     nauczysz się tworzyć strategie marketingowe odwiedzając biura reklamowe,  

     odbędziesz praktyki w agencjach marketingowych,  

     zwiedzisz Giełdę Papierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski w Warszawie 

      

     2. Jak wygląda praca ekonomisty?

      Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

      1) podczas zajęć warsztatowych dowiesz się jak skutecznie prowadzić E-biznes;

     2) sporządzisz biznesplan i założysz własny sklep internetowy, 

     3) nauczysz się tworzyć strategie marketingowe odwiedzając biura reklamowe,

     4) odbędziesz praktyki w agencjach marketingowych, 

     5) zwiedzisz Giełdę Papierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski w Warszawie

      

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik ekonomista?

      Aby zdobyć tytuł technika ekonomisty trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

     EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – czwarta klasa

     EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – styczeń -  piąta klasa 

    • 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

     Zawód ekonomisty to przede wszystkim umiejętność:

     • organizacji pracy,
     • obsługi sprzętu biurowego
     • obsługi programów komputerowych używanych w sekretariatach czy też biurach -

     Uczniowie uczą się  i pracują na Pakiecie Office oraz na programach księgowych firmy INSert. Są to następujące programy:

     • Subiekt – program do obsługi magazynu;
     • Rewizor – program do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie;
     • Gratyfikant – program kadrowo – płacowy;
     • Rachmistrz – program do prowadzenia rachunkowości w małych i średnich firmach

     Poza zajęciami w szkole uczniowie  Technikum Ekonomicznego z sukcesami biorą udział w następujących konkursach:

     • Wirtualny Manager  
     • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
     • Olimpiada Ekonomiczna;
     • Konkursy i Turnieje Powiatowe;
     • Rozgrywki Biznesowe,
     • Lekcje z ZUS: projekt realizowany we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
     • Cykliczne spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

     Nasza szkoła ma podpisane umowy partnerskie dotyczące praktyk uczniowskich z następującymi instytucjami i firmami z naszego regionu:

     • Urząd Miasta i Gminy w Libiążu,
     • Urząd Skarbowy w Chrzanowie,
     • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie,
     • Firma Logistyczna Raben w Sosnowcu,
     • Tauron Wydobycie - Zakład Górniczy Janina.

     Istnieje także możliwość zorganizowania praktyki w innych firmach.

      

     5 Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

     Tradycją naszej szkoły są liczne wyjazdy zawodoznawcze, mające przybliżyć specyfikę wybranego przez ucznia zawodu. W przypadku Technikum Ekonomicznego są do wyjazdy:

      do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie;

      do Urzędów Wojewódzkich w Krakowie i Katowicach;

      na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

      do Sądów Rejonowych i Okręgowych, w Chrzanowie, Katowicach i Krakowie

      na Targi Pracy i Praktyk Absolwent Talent Days w Katowicach i Krakowie;

  •  

    

    

    

   • Lista galerii

    brak danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych