• Regulamin rekrutacji

     • WARUNKI REKRUTACJI

     • O przyjęciu do Zespołu Szkół w Libiążu decydują:

      • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
      • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
      • szczególne osiągnięcia.

       

      Nabór do naszej szkoły prowadzony jest elektronicznie przez stronę

      https://ponadpodstawowe-powiat-chrzanowski.nabory.pl/

       

       

     • TERMINY REKRUTACJI

     • Terminy postępowania rekrutacyjnego na każdy rok szkolny zostaną podane po ogłoszeniu ich przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

      1. Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły od 13 maja 2024 r. do 4 lipca 2024 r.

      2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 21 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r. do godz. 15.00

      3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- 11  lipca 2024 r.19 lipca 2022 r. godz. 10.00

      4. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły  ​​​​​​od 11 lipca do 15 lipca 2024 r.

      5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 lipca 2024 r. 

      W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

      Skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły w terminie od 13 maja 2024 r. do 11 lipca 2024 r.16 m

     • ​​​​​​​SZKOŁA POSIADA

      • monitoring
      • pracownie zawodowe
      • pracownie komputerowe
      • pracownie językowe
      • warsztaty szkolne
      • bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym z dostępem do Internetu dla uczniów
      • własną siłownię
      • pełnowymiarową halę sportową
      • nowoczesne boisko
 • Galeria zdjęć

   brak danych