• Regulamin rekrutacji

    • REGULAMIN REKRUTACJI

    • Szkolny Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Libiążu dla absolwentów szkoły podstawowej

     • WARUNKI REKRUTACJI

     • O przyjęciu do Zespołu Szkół w Libiążu decydują:

      • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
      • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
      • szczególne osiągnięcia.

       

      Nabór do naszej szkoły prowadzony jest elektronicznie przez stronę

      https://malopolska.edu.com.pl/

       

       

       

     • TERMINY REKRUTACJI

     • Terminy postępowania rekrutacyjnego na każdy rok szkolny zostaną podane po ogłoszeniu ich przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

      1.  Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
      2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00
      3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- 19 lipca 2023 r.19 lipca 2022 r. godz. 10.00
      4. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły  ​​​​​​od 19 lipca do 26 lipca 2023 r.

      W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

      Skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły w terminie od 15 maja 2023 r. do 21 lipca 2023 r.16 m

     • ​​​​​​​SZKOŁA POSIADA

      • monitoring
      • pracownie zawodowe
      • pracownie komputerowe
      • pracownie językowe
      • warsztaty szkolne
      • bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym z dostępem do Internetu dla uczniów
      • własną siłownię
      • pełnowymiarową halę sportową
      • nowoczesne boisko
  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych