• Egzaminy

    • Egzamin  maturalny 


     Egzamin maturalny w Formule 2023 – informatory 

     Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony: 

     • w 2023 r. – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego; 

     • w 2024 r. – dla absolwentów 5-letniego technikum. 

     Informatory dostępne na stronie CKE  


     Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego 


      

     Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023r. 

     Komunikat_o_harmonogramie.pdf

      

     Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023

     Terminy_dla_uczniow_klas_maturalnych_w_roku_szkolnym_2022-2023.pdf

      

     Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 roku 

     Komunikat_o_przyborach.pdf

      

     Instrukcja składania deklaracji w systemie ZIU  

     Zbior_instrukcji_dotyczacych_skladania_oraz_przyjmowania_e-deklaracji_w_systemach_ZIU_oraz_SIOEO.pdf

      

     Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów 

     informacjaoopaciezaegzaminmaturalny.pdf

      

     Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/egzaminy-zawodowe.png

      Komunikaty i informacje CKE dotyczące egzaminów w 2023 r.

      

     ZESTAWIENIE ZAWODÓW I KWALIFIKACJI 

     rok szkolny 2022/2023

         

     klasa 2a 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

     klasa 2b 

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

       

     klasa 2c 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

     technik mechanik – 311504  

     MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

     MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

       

     klasa 3a 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

      klasa 3b 

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

       

     klasa 3c 

     technik energetyk – 311307 

     ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych 

     ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

       

      klasa 4a 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

     klasa 4b 

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

       

     klasa 4c 

     technik mechanik – 311504  

     MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

     MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

       

     klasa 4d 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

     klasa 4e 

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

       

     klasa 4f 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

     technik energetyk – 311307 

     ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych 

     ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych 

       

     Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie/egzaminie zawodowym: 

       

     • egzamin składa sie z dwóch części : części pisemnej i częsci praktycznej 

     • aby zdać egzamin z danej kwalifikacji należu uzyskać co najmniej 50% z częsi pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej 

     • aby uzyskać tytuł technika należy spełnić następujące warunki: ukończyć szkołę, zdać egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie ( 2 lub 3 kwalifikacje) 

     • aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystapienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (deklarację skałada się co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną) 

     • na egzamin uczeń powienien stawić się na 30 minut przed egzaminem ( z dowodem tożsamości) 

     • w danej części egzaminu uczeń może korzystać z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE 

     • w przypadku nie zdania części egzaminu poprawia się tylko część, za którą nie uzyskał wymaganej ilości punktów 

      

     Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE 

       

     Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego. 

     Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji. 

     Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

       


     Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzajacych w Zespole Szkół w Libiążu 

     docx proceduryprzeprowadzaniaegzaminwpoprawkowych.docx

     PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W LIBIĄŻU 

     plik DOCX - 19.4 KB 

              

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • zslibiaz@interia.pl
   • sekretariatzs@interia.pl
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych