• Nasz patron

    • Nasz patron

    • W związku z jubileuszem 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, zgodnie z decyzją Rady Powiatu Chrzanowskiego, Technikum w Zespole Szkół w Libiążu otrzymało patrona w osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości przekazania nowego sztandaru, odsłonięcia pamiątkowej tablicy i wystawy w hallu szkoły połączone zostaną z gminnymi obchodami, na które składać się będzie m.in. odsłonięcie na skwerze przed szkołą pomnika z popiersiem Marszałka. Te ważne dla społeczności szkolnej wydarzenia będą miały miejsce na przełomie września i października, a poprzedzone zostaną różnorakimi działaniami, mającymi poszerzyć wiedzę o patronie wśród uczniów

      

     Uchwala_Rady_Powiatu.pdf

      

    • Uroczystość nadania imienia

    • W marcu 2018 roku dyrektor Zespołu Szkół w Libiążu  w imieniu rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego wystąpiła z wnioskiem do powiatu chrzanowskiego o nadanie imienia  Marszałka Józefa Piłsudskiego Technikum w Zespole Szkół w Libiążu. Rada Powiatu Chrzanowskiego podjęła stosowną uchwałę.,

     Uroczystość zgromadziła uczniów, nauczycieli, przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego oraz mieszkańców Libiąża.

     O 10.00 nastąpiło odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego przed budynkiem Zespołu Szkół w Libiążu

     Z okazji nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego firma TAURON Wydobycie, z którą szkoła związana jest od wielu lat i która sprawuje patronat nad kilkoma zawodami w technikum, ufundowała dla ZS w Libiążu sztandar z napisem: Nauka, Bóg, Honor, Ojczyzna. Sztandar odebrał poczet uczniów w składzie: Bartosz Hardzina, Marcin Wasiczek i Patryk Majka.

     Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie klas pierwszych – pierwszy raz na nowy sztandar. Klasy pierwsze reprezentowali przedstawiciele sześciu zawodów: technik ekonomista, technik energetyk, technik górnictwa podziemnego, technik obsługi turystycznej, technik logistyk i technik mechanik.

     Następnie Dyrektor szkoły Bogumiła Buchała  oraz Anna Bochenek – przedstawiciel rady rodziców, odsłoniły również tablicę poświęconą patronowi szkoły.

     Szklaną tablicę ufundowała Rada Rodziców. Widnieje na niej płaskorzeźba patrona wykonana z brązu, a pod nią napis: „Marszałek Józef Piłsudski: 1867-1935” oraz Jego słowa zapisane antykwą (pierwszą czcionką z czasów dwudziestolecia międzywojennego): „Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych”.

      


 • Galeria zdjęć

   brak danych