• Organizacja roku szkolnego

    • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 - 04.09.2023 r.

     Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2023r

     Ferie zimowe – 12-25.02.2024r.

     Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03- 02.04.2024r..

      

     Dodatkowe dni wolne dla uczniów: 

     09.01.2024 (egzamin zawodowy część praktyczna)

     02.05.2024r. .

     07.05.2024 (matura z j. polskiego)

     08.05.2024 (matura z j. angielskiego)

     09.05.202 (matura z matematyki)

     03.06.2024 (egzamin zawodowy część praktyczna)

     31.05.2024r.

       

     EGZAMINY MATURALNE

     (odpowiedzialny wicedyrektor) 

     Egzamin maturalny pisemny – 06 – 24.05.2024

     • 07.05.2024 r.- j. polski
     • 08.05.2024 r. - j. angielski
     • 09.05.2024 r. - matematyka

       

     EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMINY ZAWODOWE

     (odpowiedzialny kierownik kształcenia praktycznego)

     - Sesja zimowa 

     • 09.01.2024 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego
     • 10 - 15.01.2024 r. - część pisemna egzaminu zawodowego
     • 09- 20.01.2024 – część praktyczna model W i DK

     - Sesja letnia 

     • 03.06.2024 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik: logistyk, technik organizacji turystyki, technik energetyk
     • 04 – 10.06.2024r.– część pisemna egzaminu zawodowego – wszystkie zawody
     • 03 – 19.06.2024r.- część praktyczna egzaminu zawodowego – technik mechanik, technik elektronik,  technik ekonomista

       

     Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych - 26.04. 2024r.

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych - 21.06.2024r..

     Ferie letnie - 22.06 – 31.08.2024r

       

     Terminy zebrań z rodzicami: 

      

     27.09.2023r.

     06.12.2023r.

     22.05.2024r.

       

     HARMONOGRAM  KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

     05.12.2023r propozycje oceny śródrocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych;

     12.12.2023r wystawienie ocen śródrocznych klas maturalnych;

     13.12.2023r  klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

     02.01.2024r propozycje oceny śródrocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-IV

     09.01.2024r wystawienie ocen śródrocznych klas I-IV

     10.01.2024r klasyfikacja śródroczna klas I-IV

     09.04.2024r propozycje oceny końcowych /informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcowej klas maturalnych

     16.04.2024r wystawienie ocen końcowych klas maturalnych

     17.04.2024r klasyfikacja końcowa klas maturalnych

     04.06.2024r propozycje oceny rocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji rocznej klas I-IV

     11.06.2024r  wystawienie ocen końcoworocznych klas I-IV

     12.06.2024r. klasyfikacja końcoworoczna klas I-IV

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych