• Organizacja roku szkolnego

    • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2021

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 01.09.2021 r.

     Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2021 r. 

     Ferie zimowe – 17 - 30.01.2022 r. 

     Wiosenna przerwa świąteczna – 14 - 19.04.2022 r. 

     Dodatkowe dni wolne dla uczniów: 

     • 12 listopada 2021 

     • 7 stycznia 2022 

     • 10 stycznia 2022 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna 

     • 11 stycznia 2022– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna 

     • 2 maja 2022 

     • 4 maja 2022 (matura z j. polskiego) 

     • 5 maja 2022 (matura z matematyki) 

     • 6 maja 2022 (matura z j. angielskiego) 

       

     EGZAMINY MATURALNE

     ( odpowiedzialny wicedyrektor): 

     Egzamin maturalny pisemny – 04 - 20. 05. 2022r.: 

     • 04.05.2022 r.- j. polski 

     • 05.05.2022 r. - matematyka 

     • 06.05.2022 r. - j. angielski 

       

     EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMINYZAWODOWY

     (odpowiedzialny kierownik kształcenia praktycznego): 

     -  Sesja zimowa 

     • 10.01.2022 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

     • 11.01.2022 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

     -  Sesja letnia 

     • 01.06.2022 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik: logistyk, technik organizacji turystyki, technik energetyk 

     • 02..06.2022 – 07.06.2022 – część pisemna egzaminu zawodowego – wszystkie zawody 

     • 03..06.2022 – 19.06.2022 - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik mechanik, technik elektronik 

     • 08.06.2022 - 13.06.2022 r. – - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik ekonomista 

       

     Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych - 29 kwietnia 2022 r. 

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych - 24 czerwca 2022 r. 

     Ferie letnie - 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 

       

     Terminy zebrań z rodzicami: 

     29.09.2021r. 

     20.12.2021r. 

     13.04.2022r. 

     08.06.2022r. 

       

     HARMONOGRAM KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

     07.12.2021 r.- projekt oceny śródrocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych 

     15.12.2021 r. - klasyfikacja śródroczna klas maturalnych 

     17.12.2021 r. - projekt oceny śródrocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-III 

     12.01.2022 r. - klasyfikacja śródroczna klas I-III 

     13.04.2022r. - projekt oceny końcoworocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas maturalnych 

     27.04.2022r. - klasyfikacja końcoworoczna klas maturalnych 

     07.06.2022r. - projekt oceny rocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji rocznej klas I-III 

     15.06.2022r. - klasyfikacja roczna klas I-III 

       

     https://www.zs.libiaz.pl/files/zajciawspomagajce.png 

     Zajęcia wspomagajace dla uczniów. 

     Od września prowadzone będą dla chętnych uczniów dodatkowe zajęcia wspomagające mające na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.  

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • zslibiaz@interia.pl
   • sekretariatzs@interia.pl
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych