• Organizacja roku szkolnego

    • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2021

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 - 01.09.2022 r.

     Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2022 r.

     Ferie zimowe – 30.01.2023 - 12.02.2023 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna – 06 - 11.04.2023 r.

      

     Dodatkowe dni wolne dla uczniów: 

     • 31 października 2022
     • 9 stycznia 2023 – egzamin zawodowy część praktyczna
     • 2 maja 2023
     • 4 maja 2023 (matura z j. polskiego)
     • 5  maja 2023  (matura z j. angielskiego)
     • 8 maja 2023 (matura z matematyki)
     • 1 czerwca 2023– egzamin zawodowy część praktyczna
     • 9 czerwca 2023

       

     EGZAMINY MATURALNE

     (odpowiedzialny wicedyrektor) 

     Egzamin maturalny pisemny – 04 - 22. 05. 2023r.:

     • 04.05.2023 r.- j. polski
     • 05.05.2023 r. - j. angielski
     • 08.05.2023 r. - matematyka

       

     EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMINY ZAWODOWE

     (odpowiedzialny kierownik kształcenia praktycznego)

     - Sesja zimowa 

     • 09.01.2023 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego
     • 10 - 14.01.2023 r. - część pisemna egzaminu zawodowego
     • 09- 21.01.2023 – część praktyczna model W i DK

     - Sesja letnia 

     • 01.06.2023 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik: logistyk, technik organizacji turystyki, technik energetyk
     • 02.06.2023 – 07.06.2023 – część pisemna egzaminu zawodowego – wszystkie zawody
     • 01..06.2023 – 18.06.2023 - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik mechanik, technik elektronik
     • 08.06.2023 - 13.06.2023 r. – - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik ekonomista

       

     Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych - 28 kwietnia 2023 r.

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych - 23 czerwca 2023 r.

     Ferie letnie - 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

       

     Terminy zebrań z rodzicami: 

     21.09.2022r. (środa)

     14.12.2022r. (środa)

     12.04.2023r. (środa)

     06.06.2023r. (wtorek)

       

     HARMONOGRAM  KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

     06.12.2022 r.- propozycje oceny śródrocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych;

     13.12.2022r. – wystawienie ocen śródrocznych klas maturalnych;

     14.12.2022 r. - klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

     03.01.2023 r. - propozycje oceny śródrocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-IV

     10.01.2023r. – wystawienie ocen śródrocznych klas I-IV

     11.01.2023 r. - klasyfikacja śródroczna klas I-IV

     11.04.2023r. - propozycje oceny końcoworocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas maturalnych

     18.04.2023r. - wystawienie ocen końcoworocznych klas maturalnych

     19.04.2023r. - klasyfikacja końcoworoczna klas maturalnych

     06.06.2023r. - propozycje oceny rocznej/informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji rocznej klas I-IV

     13.06.2023r. - wystawienie ocen końcoworocznych klas I-IV

     14.06.2023r. - klasyfikacja roczna klas I-IV

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • zslibiaz@interia.pl
   • sekretariatzs@interia.pl
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych