• Technik logistyk

    • 1. Informacje podstawowe:

     Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

     W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

      

     2. Jak wygląda praca logistyka?

      LOGISTYK to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w działach logistyki właściwie wszystkich gałęzi gospodarki, począwszy od zakładów produkcyjnych, działów zaopatrzenia i sprzedaży, transportu i spedycji, aż po administrację rządową i samorządową. Bez pracy logistów nie funkcjonowało by wojsko, szpitale oraz policja.

     Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki jest ogromne. Są niezbędni w niemal każdej większej firmie.

      

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik logistyk?

      Aby zdobyć tytuł technika logistyka trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

     SPL.01 Obsługa magazynów – czerwiec - trzecia klasa

     SPL.04 Organizacja transportu – styczeń -  piąta klasa

      

    • 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

      W ramach zajęć w szkole logiści uczą się:

     • Obsługi wózka widłowego
     • Korzystania z czytnika kodów
     • Formowania jednostek paletowych
     • Wypełniania dokumentacji magazynowo – spedycyjnej

      

     Poza zajęciami w szkole uczniowie  biorą  udział w: 

     • Olimpiadach i konkursach logistycznych
     • Warsztatach logistycznych na Akademii WSB
     • Wycieczkach zawodoznawczych

      

     Polecamy ten kierunek osobom przedsiębiorczym i kreatywnym, obdarzonym zdolnościami planowania i organizowania wielkich przedsięwzięć!

     Logistyk potrzebny jest w każdej branży, niezależnie od profilu przedsiębiorstwa !

  •  

    

    

    

    

    

   • Lista galerii

    brak danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych