• Rada Rodziców

    •  

     Konto bankowe Rady Rodziców: 

     Bank Spółdzielczy w Libiążu  

     76 8444 0008 0000 0253 0307 0001 

       

     Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe art. 83.2. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

      

      

     Joanna Minkiewicz - przewodnicząca,

     Jacek Nazimek – zastępca przewodniczącej,

     Elżbieta Garlacz - skarbnik,

     Małgorzata Pawela – sekretarz,

     Dorota Bużyk - członek

      

            

      

     Adam Białożyt - przewodniczący

     Ewa Wiśniewska - członek

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych