• Technik ekonomista

    • 1. Informacje podstawowe:

     Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem biznesowym. 

     2. Jak wygląda praca ekonomisty?

      Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

     1) prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym biznesu internetowego;

     2) pracy biurowej w międzynarodowych korporacjach;

     3) pracy w agencjach reklamowy i marketingowych;

     3) pracy w sekretariatach urzędów, szkół, firm produkcyjnych;

     5) pracy w handlu (sklepy detaliczne, galerie handlowe);

     6) pracy w banku.

      

     Technik ekonomista to zawód dający Ci szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w jednostkach budżetowych i finansowych. Ukończenie Technikum Ekonomicznego może też być  również przepustką do nauki na uczelniach wyższych czy  kariery naukowej, ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych współczesnych nauk.

      

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik ekonomista?

     Aby zdobyć tytuł technika ekonomisty trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

     EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – trzecia klasa

     EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – styczeń -  piąta klasa

    • 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

     Zawód ekonomisty to przede wszystkim umiejętność:

     • organizacji pracy,
     • obsługi sprzętu biurowego
     • obsługi programów komputerowych używanych w sekretariatach czy też biurach -

      

     Uczniowie uczą się  i pracują na Pakiecie Office oraz na programach księgowych firmy INSert. 

     Są to następujące programy:

     • Subiekt – program do obsługi magazynu;
     • Rewizor – program do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie;
     • Gratyfikant – program kadrowo – płacowy;
     • Rachmistrz – program do prowadzenia rachunkowości w małych i średnich firmach

      

     Poza zajęciami w szkole uczniowie  Technikum Ekonomicznego z sukcesami biorą udział w następujących konkursach:

     •  Wirtualny Manager  
     •  Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
     •  Olimpiada Ekonomiczna;
     •  Konkursy i Turnieje Powiatowe;
     •  Rozgrywki Biznesowe,
     •  Lekcje z ZUS: projekt realizowany we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
     •  Cykliczne spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

      

     Nasza szkoła ma podpisane umowy partnerskie dotyczące praktyk uczniowskich z następującymi instytucjami i firmami z naszego regionu:

     - Urząd Miasta i Gminy w Libiążu,

     - Urząd Skarbowy w Chrzanowie,

     - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie,

     - Firma Logistyczna Raben w Sosnowcu,

     - Tauron Wydobycie - Zakład Górniczy Janina.

     Istnieje także możliwość zorganizowania praktyki w innych firmach.

      

      5 Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

     Tradycją naszej szkoły są liczne wyjazdy zawodoznawcze, mające przybliżyć specyfikę wybranego przez ucznia zawodu. W przypadku Technikum Ekonomicznego są do wyjazdy:

     - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie;

     - do Urzędów Wojewódzkich w Krakowie i Katowicach;

     - na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

     - do Sądów Rejonowych i Okręgowych, w Chrzanowie, Katowicach i Krakowie

     - na Targi Pracy i Praktyk Absolwent Talent Days w Katowicach i Krakowie;

   • Lista galerii

    brak danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych