• Technik elektronik – systemy alarmowe i monitoring wizyjny

    • 1. Informacje podstawowe:

      Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

      2. Jak wygląda praca elektronika?

      Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista, który może podejmować pracę na różnych stanowiskach w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych, serwisach urządzeń elektronicznych, technicznym dozorze nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi, w laboratoriach i szpitalach, w firmach instalujących aparaturę pomiarowo-kontrolną.

     Możesz być

     instalatorem lub serwisantem RTV,

     montażystą różnego rodzaju alarmów, sieci komputerowych, anten satelitarnych, urządzeń przeciwpożarowych telekomunikacyjnych, ochrony technicznej,

     pracownikiem w zakładach produkujących lub stosujących urządzenia elektroniczne,

     pracownikiem w placówkach badawczo-rozwojowych albo w pracowniach  i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik elektronik?

     Aby zdobyć tytuł technika elektronika trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

     1. ELM.02 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

     2. ELM.05 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

    •  4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

       W ramach zajęć w szkole elektronicy uczą się:

     • nowoczesnych systemach alarmowych i wizyjnych 
     • instalowania, testowania oraz serwisowania nowoczesnych systemów alarmowych i wizyjnych
     • lutować ręcznie metodą przewlekaną i powierzchniową;
     • uruchamiać układy i urządzenia elektroniczne;
     • lokalizować i usuwać usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
     • stosować programy do symulacji działań układów elektronicznych.
     • określać funkcje oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych, wchodzących w skład telewizji satelitarnej i kablowej, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej,
     • wykonywać instalację natynkową i podtynkową,
     • rozpoznawać urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli,
     • przygotowywać kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji,
     • instalować urządzenia elektroniczne,
     • uruchamiać zainstalowane urządzenia elektroniczne,
     • wykonywać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych,
     • wymieniać uszkodzone podzespoły urządzeń elektronicznych.

      5 Praktyki i wizyty zawodoznawcze

     Poza zajęciami w szkole uczniowie  biorą  udział w: 

     - wycieczkach zawodowych do firm zajmujących się nowoczesnymi systemami zabezpieczeń 

     - wyjazdach na targi zabezpieczeń np. Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX 2021 

     - szkoleniach prowadzonych przez firmy z branży alarmowej i monitoringu 

     - praktykach zawodowych w firmach zajmujących się systemami zabezpieczeń 

      

     Praktyki zawodowe:

     Uczniowie odbywają praktyki w następujących firmach:

     „ARKADIUM” S.C.Maciejowski Arkadiusz, Maciejowski Krzysztof Libiąż, ul. Klonowa 16

      Centrum – Laptopów SpeedCom Kamil Suchocki Chrzanów, ul. Krakowska 2

      Impuls – IT S.C. Usługi Informatyczne, Kasy fiskalne, Komputery, Serwis Chrzanów, ul. Sokoła 16

      ZG Janina

      PPHU A.L.G. Anna Kuraszkiewicz Chełmek, ul. Jagiellońska 1

      Viktor  Chrzanów

      Cybernet Chrzanów, ul. Sądowa 4a

      El-rem Sp. z o.o. Alwernia, ul. Olszewskiego 25

     Tauron Wytwarzanie- Spółka Akcyjna- Odział Elektrowni Jaworzno ul. Promienna 51

  •  

    

   • Lista galerii

    brak danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych