• Technik energetyk

    • 1.   Informacje podstawowe:

      Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

     W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy TECHNIKA ENERGETYKA.

      

     2.   Jak wygląda praca energetyka?

      Jako TECHNIK ENERGETYK, posiadający kwalifikacje w zakresie:

     • konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych,
     • pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
     • nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych,

      

     Będziesz pracownikiem, który jest potrzebny zarówno w firmach produkujących energię elektryczną i ciepło, czyli w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, w firmach dystrybuujących te rodzaje energii, a także w dużych firmach i instytucjach, będącymi odbiorcami energii elektrycznej i cieplnej (np. hotele, służba zdrowia).

     Technik energetyk znajdzie zatrudnienie również w firmach współpracujących z producentami energii, a także świadczących usługi dla innych, średnich i małych odbiorców.

      

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik energetyk?

      Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

     ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych,

     ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

    • 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie? 

      W ramach zajęć w szkole energetycy uczą się:

     •  Jak działają instalacje i urządzenia do produkcji energii elektrycznej – czyli elektrownie
     • Jak działają instalacje do produkcji ciepła – ciepłownie,
     • Jak są obsługiwane całe systemy do przesyłania energii elektrycznej i ciepła.
     • Działania gigantycznych ciepłowni zasilających całe miasta, jak i małych kotłów do ogrzewania pojedynczych domów jednorodzinnych. Zarówno wielkich elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne, elektrowni wodnych i wiatrowych, jak i małych generatorów zasilanych energią odnawialną różnej postaci.

      

     Klasa objęta jest patronatem firmy TAURON, która zapewnia :

     • Bezpłatne praktyki w spółkach grupy kapitałowej
     • Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach bloku energetycznego
     • Panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów o najnowszych osiągnięciach w branży energetycznej
     • Gwarancję pracy dla absolwentów klas patronackich

     Wiedza nabyta podczas kształcenia w naszym Technikum ułatwi Ci, jeśli wybierzesz w przyszłości taką drogę, kontynuowanie nauki na poziomie studiów wyższych na którejś z uczelni technicznych.

     Technik energetyk jest zawodem z przyszłością, gdyż energetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu.

      

      5. Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

      Wizyta zawodoznawcza w Telefonika Kable w Krakowie

  •  

    

    

    

   • Lista galerii

    brak danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych