• Technik mechanik

    • 1. Informacje podstawowe:

     Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

     W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka obcego na poziomie rozszerzonym. 

      

     2. Jak wygląda praca mechanika?

     MECHANIK to wszechstronny specjalista od

     • organizowania i nadzorowania produkcji maszyn i urządzeń, 
     • wykonywania montażu,
     • naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń, 
     • wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń,
     • wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów oraz zespołów w maszynach  i urządzeniach, 
     • opracowywania dokumentacji technicznej, 
     • projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń.

     Pracownicy tej branży są poszukiwani na rynku pracy i mają świetne perspektywy rozwoju własnego oraz prowadzenia mikroprzedsiębiorstw.

      

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik mechanik?

     Aby zdobyć tytuł technika mechanika trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

     MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi –  ,czerwiec - trzecia klasa

     MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – styczeń -  piąta klasa  

      

    • 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

     W ramach zajęć w szkole mechanicy uczą się:

     • Obróbki ręcznej
     • Obróbki mechanicznej na obrabiarkach konwencjonalnych
     • Podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
     • Wykonywania dokumentacji technologicznej
     • Wykorzystania programów inżynierskich do tworzenia dokumentacji CAD/CAM
     • Podstaw druku 3D

     Poza zajęciami w szkole uczniowie  biorą  udział w: 

     • Zajęciach pozalekcyjnych, pozwalających na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności w ramach projektów unijnych
     • Wycieczkach zawodoznawczych, m.in.:

                                                                       Fiat Auto Poland Tychy

                                                                       Man Trucks Sp. z o.o. Niepołomice

                                                                       Muzeum Lotnictwa w Krakowie

                                                                       Unilever Poland Sp z o.o. w Katowicach

      

  •  

    

    

    

    

   • Lista galerii

    brak danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych