• Technik organizacji turystyki

    • 1. Informacje podstawowe

      Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

     W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

      

     2. Jak wygląda praca technika organizacji turystyki?

      Technik organizacji turystyki to specjalista organizacji imprez i usług turystycznych. To bardzo często moderator nowych produktów turystycznych, animator czasu wolnego.

     Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w biurach podróży, hotelach, organizacjach zajmujących się szeroko rozumiana turystyki na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Praca w branży turystycznej uchodzi za najbardziej inspirującą ze wszystkich branż usługowych w skali globalnej. W obliczu dzisiejszej pandemii przeżywa ogromne trudności, ale to tylko uświadamia, jak bardzo wielu ludzi pracuje właśnie w tym sektorze gospodarki. Problemy zdrowotne w skali globalnej się skończą i dla turystyki znów nastaną bardzo dobre czasy ze wszystkimi zdobyczami technicznymi, które obecnie się tworzy. Dzisiejsze zwiedzanie i podróżowanie wirtualnie nie zastąpi nam prawdziwych doznań, które doświadczamy w realnym życiu.

      

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik organizacji turystyki?

      Aby zdobyć tytuł technika organizacji turystyki trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

     HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się klasie trzeciej

     HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się w klasie piątej 

    • 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

      W ramach zajęć szkolnych przyszli technicy organizacji turystycznej uczą się min:

     • Programowanie imprez turystycznych
     • Kalkulowanie kosztów imprez turystycznych
     • Wypełniania dokumentacji związanej z zamawianiem, sprzedażą imprez turystycznych
     • Promowanie produktów turystycznych
     • W ramach specjalizacji - poznawanie warsztatu pracy: pilota, przewodnika, animatora czasu wolnego

      

  •  

    

    

    

    

    

    

   • Lista galerii

    brak danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych