• Technik logistyk strażacko-ratownicza

    • 1. Informacje podstawowe:

      

     Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

     W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

     Klasa ta to propozycja dla uczniów, którzy chcą uzyskać zawód technik logistyk oraz chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażaka.

      

     2. Jak wygląda praca logistyka?

     Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w działach logistyki właściwie wszystkich gałęzi gospodarki, począwszy od zakładów produkcyjnych, działów zaopatrzenia i sprzedaży, transport i spedycję, aż po administrację rządową i samorządową. Będą doskonale przygotowani do rozpoczęcia studiów pożarniczych, studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu logistyki, bezpieczeństwa publicznego.

     Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki jest ogromne. Są niezbędni w niemal każdej większej firmie.

      

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik logistyk?

      

     Aby zdobyć tytuł technika logistyka trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to:

     SPL.01 Obsługa magazynów – czerwiec - trzecia klas

     SPL.04 Organizacja transportu – styczeń -  piąta klasa

      Uczęszczając do tej klasy uzyskasz szereg wiadomości i kompetencji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

      

      

    • 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie?

      

      W ramach zajęć w szkole logiści uczą się:

     • Obsługi wózka widłowego
     • Korzystania z czytnika kodów
     • Formowania jednostek paletowych
     • Wypełniania dokumentacji magazynowo – spedycyjnej

      

     W klasie strażacko-ratowniczej będziesz mógł skorzystać dodatkowo z:

     • lekcji prowadzonych przez strażaków
     • wyjazdów na ćwiczenia z OSP i PSP
     • udziału w pokazach strażackich
     • praktykach zawodowych w JRG
     • uczestniczyć w wycieczkach zawodowych, w tym do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
     • wziąć udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
     • ukończyć kurs udzielania pomocy przedmedycznej i uzyskać odpowiedni certyfikat,
     • odbyć kurs podstawowy oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP i uzyskać zaświadczenie umożliwiające wstąpienie w szeregi czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
     • Uczestniczyć w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa publicznego prowadzone przez pracowników naukowych Akademii WSB

      

     Polecamy ten kierunek osobom przedsiębiorczym i kreatywnym, obdarzonym zdolnościami planowania i organizowania wielkich przedsięwzięć!

      

     Logistyk potrzebny jest w każdej branży, niezależnie od profilu przedsiębiorstwa !!!

      

      

  •  

    

    

    

   • Lista galerii

    brak danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych