OGŁOSZENIE - NABÓR DO PROJEKTU

2019-09-04

Nabór UCZNIÓW   do projektu pn. . „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” Powiatu Chrzanowskiego  dofinansowywanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020(nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0217/16)

DRODZY UCZNIOWIE

Od  03 WRZEŚNIA  do 16 WRZEŚNIA 2019 r. Powiatowe Centrum Edukacyjne  w Chrzanowie rozpoczyna kolejny nabór  do projektu w roku szkolnym    2019/ 2020.

Zapraszamy do zapisów na darmowe kursy, zajęcia językowe oraz na staże w okresie lipiec- sierpień 2020 r.- a dla szczególnie  uzdolnionych uczniów są przewidziane stypendia. Udział w projekcie gwarantuje zdobycie dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności zawodowe.

 

Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie zaprasza na :

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA CERTYFIKOWANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH:

 • SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ     ELEKTROENERGETYCZNYCH
 • OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG
 • OPERATORA WÓZKÓW JEZDNYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG
 • SPAWACZ METODA MAG, MIG, TIG    ( do wyboru)

 

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

 • PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA
 • OPERATOR OBRABIAREK CNC
 • MONTAŻ I URUCHAMIANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYCZNYCH
 • PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH
 • KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN, URZĄDZEŃ  I  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)

 KURSY Z OPROGRAMOWAŃ INŻYNIERSKICH:

 • OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE
 • OBSŁUGA PROGRAMU AUTO CAD
 • OBSŁUGA PROGRAMU EDGE CAM
 • OBSŁUGA PROGRAMU SYSTEM ZERO – OSN


DODATKOWO:

 • ZAJĘCIA JĘZYKOWE  ( JĘZ. ANGIELSKI ZAWODOWY I JĘZ. NIEMIECKI ZAWODOWY)
 •  MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE U PRACODAWCÓW W OKRESIE LIPIEC –SIERPIEŃ 2020 R.
 • WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE
 • WYJAZDY NA TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE
 • DORADZTWO ZAWODOWE

Wszelkie informacje dostępne są :

 na stronach: www.pcechrzanow.edu.pl        www.zs.libiaz.pl,     www.ckz.pcechrzanow.edu.pl

oraz w biurze projektu  u koordynatora – PCE - WARSZTATY

Załączniki:

Załącznik nr 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2. Zakres danych osobowych powierzonych do uczestnictwa

Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4. Formy wsparcia

Załącznik nr 5. Zaświadczenie ze szkoły

 oraz Regulamin  uczestnictwa w projekcie

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru:

- osobiście w biurze projektu pokój numer 14,Powiatowe Centrum Edukacyjne ul. Fabryczna

- za pośrednictwem specjalistów ds. rekrutacji: w Powiatowym Centrum Edukacyjnym  w Chrzanowie oraz  w Zespole Szkół w Libiążu,

- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich ( decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu)

 

Szczegółowe informacje:

 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul.Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09

 

zamknij