• Aktualności

      • Z wizytą na Wiejskiej 

      • Nasza delegacja w Warszawie

       Na zaproszenie Pana Posła Krzysztofa Kozika uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu mieli przyjemność złożyć wizytę w Sejmie RP.

       Zwiedzanie gmachu parlamentu zrobiło na młodzieży ogromne wrażenie, jak sami wspominają, było to niezwykłe - móc zasiąść w sali obrad, przejść się korytarzami sejmowymi i poczuć majestat tego miejsca.

       Dziękujemy serdecznie Panu Posłowi Krzysztofowi  Kozikowi  za tę inicjatywę, która wpisuje się w realizowaną od wielu lat w naszej szkole edukację obywatelską.


      • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie partnerem Zespołu Szkół w Libiążu

      • Znakomita wiadomość inauguruje nowy, 2022 rok!

       Uroczyście, w siedzibie uczelni zostało podpisane porozumienie pomiędzy naszą szkołą a Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Współpraca została zainicjowana z instytutem Historii i Archiwistyki, jednakże obejmuje wszystkie wydziały uczelni.

       W ramach porozumienia:

       • nasi uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach uniwersyteckich,
       • do Libiąża zaś będą przyjeżdżać na wykłady i warsztaty najlepsi krakowscy wykładowcy.

       Nawiązana także została współpraca z kołem historii i archiwistyki. Umożliwi to naszym uczniom uczestnictwo w fascynujących projektach.

       W ramach współpracy zagwarantowane są także dla wyróżniających się absolwentów “Złote indeksy”, umożliwiające studiowanie na preferencyjnych warunkach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

       Planowane jest także rozszerzenie współpracy z uczelnią w kontekście reaktywowania w naszej szkole klasy licealnej.

      • Centrum Kompetencji Zawodowych

      • Nabór uczestników do projektu

       UWAGA!

       Ogłaszamy kolejny nabór uczestników do projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” w roku szkolnym 2021/2022.

       Zgłoś chęć udziału w projekcie i skorzystaj z atrakcyjnych form wsparcia dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego!

       Szczegóły na:

       https://www.zs.libiaz.pl/a/centrum-kompetencji-zawodowych

        

        

   • Kontakty

    • Zespół Szkół w Libiążu
    • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
    • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych