Sukces naszej szkoły.

2018-10-17

Nasza szkoła uzyskała grant z Programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus Plus.

Ten międzynarodowy projekt realizowany będzie w naszej szkole przez dwa lata (październik 2018 do wrzesień 2020) we współpracy ze szkołami partnerskimi z Turcji, Włoch, Słowacji. Estonii i Portugalii.

Tytuł projektu to:

Od teorii do praktyki – wykorzystanie wiedzy szkolnej w realnych sytuacjach życiowych.

W ramach projektu odbędą się wyjazdy edukacyjne uczniów i nauczycieli wg następującego harmonogramu:

TURCJA – listopad 2018 r.

SŁOWACJA – kwiecień 2019 r.

WŁOCHY – czerwiec 2019 r.

ESTONIA – październik 2019 r.

PORTUGALIA – kwiecień 2020 r.

POLSKA – czerwiec 2020 r.

Każda wizyta będzie trwała 5 dni. Podróż będzie się odbywała samolotem (oprócz wyjazdu na Słowację). Większość kosztów związanych z wyjazdami pokrywana będzie z otrzymanych z Unii Europejskiej środków finansowych. Uczniowie wyjeżdzający za granicę będą zakwaterowani w domach uczniów ze szkół partnerskich a następnie będą przyjmować ucznia z zagranicy w swoim domu. Dodatkowe informacje i zapisy u Pani Wandy Jarczyk – koordynatora projektu – w sali 113.

 

Zapraszam do udziału

Wanda Jarczyk