Nabór na bezpłatne kursy i szkolenia

2018-08-31

Od 1 września do 14 września 2018 r. PCE w Chrzanowie rozpoczyna kolejny nabór do projektu w roku szkolnym 2018/2019.

Zapraszamy do zapisów na darmowe kursy, zajęcia językowe oraz staże – a dla szczególnie uzdolnionych uczniów są przewidziane stypendia. Udział w projekcie gwarantuje zdobycie dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności zawodowe.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie zaprasza na :

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA CERTYFIKOWANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH:

SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

SPAWACZA METODA MAG

SPAWACZA METODA MIG

 SPAWACZA METODA TIG

 PRAWA JAZDY KAT. B

OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI LPG

OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA

 MONTAŻ I URUCHAMIANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYCZNYCH

 PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH

OPERATOR OBRABIAREK CNC

 Montaż i obsługa instalacji elektrycznych

KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)

 

KURSY Z OPROGRAMOWAŃ INŻYNIERSKICH:

OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE

OBSŁUGA PROGRAMU AUTO CAD

OBSŁUGA PROGRAMU EDGE CAM

OBSŁUGA PROGRAMU SYSTEM ZERO – OSN

 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE:

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY


DODATKOWO:

WAKACYJNE MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE U PRACODAWCÓW

STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH ZAWODOWO UCZNIÓW

WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE

WYJAZDY NA TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronach www.pcechrzanow.edu.pl www.zs.libiaz.pl oraz www.ckz.pcechrzanow.edu.pl oraz w biurze projektu u koordynatora.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2. Zakres danych osobowych powierzonych do uczestnictwa

Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4. Formy wsparcia

Załącznik nr 5. Zaświadczenie ze szkoły

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru:

- osobiście w biurze projektu pokój numer 14,Powiatowe Centrum Edukacyjne ul. Fabryczna

- za pośrednictwem specjalistów ds. rekrutacji: w Zespole Szkół w Libiążu Pani Agnieszki Król sala 118 i 119

- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich ( decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu)

 

Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul.Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09