Warsztaty –„Infrastruktura transportowa w Polsce” - technikum logistyczne

2018-03-19

Klasa IIIa technikum logistycznego wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Karolinę Lubieniecką - dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Tematem zajęć był transport, a konkretnie sposoby finansowania infrastruktury transportowej oraz szanse i zagrożenia związane z  rozwojem tej branży. Jest to podstawowe zagadnienie na egzaminie zawodowym II kwalifikacji w technikum logistycznym. Dla uczniów była to możliwość powtórzenia i uzupełnienia wiadomości z tego zakresu.

Dzięki podpisanemu przez naszą szkołę porozumieniu o współpracy z WSB, młodzież Zespołu Szkół w Libiążu bierze udział w licznych warsztatach, wykładach i konkursach organizowanych przez uczelnię. Najlepsi absolwenci liczyć mogą na „Złoty Indeks WSB”, który daje gwarancję bezpłatnej nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów I stopnia.