I Powiatowy Konkurs Ekologiczny - " Dobra energia dla wszystkich"

2018-03-18

14 zespołów ze szkół gimnazjalnych powiatu chrzanowskiego

wzięło udział w konkursie ekologicznym

organizowanym przez Zespół Szkół w Libiążu.

Powiatowy konkurs ekologiczny –„Dobra energia dla wszystkich”

Organizowany przez Zespół Szkół w Libiążu

Honorowy patronat nad konkursem objął TAURON

 

W dniu 14 marca 2018r. odbył się pierwszy powiatowy konkurs ekologiczny „Dobra energia dla wszystkich”.

Wzięło w nim udział 14 zespołów szkół gimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska, zagrożeniach związanych z działalnością człowieka, propagowanie istoty zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Konkurs składał się z 2 etapów:

  • teoretycznego – rozwiązywanie testów,
  • praktycznego – rozpoznawanie piktogramów i segregacja odpadów.

Młodzież wykazała się wszechstronną wiedzą z zakresu antropogenicznych przekształceń środowiska, zasad gospodarowania odpadami czy odnawialnych źródeł energii.

Laureatami konkursu zostały następujące zespoły:

I miejsce – Estera Sośniecka, Dominika Lis (Szkoła Podstawowa nr 3 w Chrzanowie);

II miejsce – Weronika Koryczan, Aleksandra Furmanik (Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini);

III miejsce – Aleksandra Słowik, Agnieszka Kowalik (Szkoła Podstawowa nr 3 w Chrzanowie).

Konkurs przygotowały panie: Agnieszka Tadla i Jadwiga Bochenek.

Dobra energia… będąca motywem przewodnim konkursu, znalazła potwierdzenie także w atmosferze panującej wśród uczestników.