Podsumowanie akcji krwiodawstwa - 8 marca 2018r.

2018-03-11

W akcji udział wzięło 37 osób, krew oddało 29 spośród nich.

Bank krwi wzbogacił się o ponad 13 litrów życiodajnego płynu, ale……

Nie statystyki są najważniejsze,  lecz ludzie

Ci którym ratujecie życie.

Dziękujemy

Ps.

Akcji krwiodawstwa towarzyszył "symbol" Dnia Kobiet - TULIPAM, którym obdarowano panie  z RCKiK oraz wszystkie kobiety oddające krew.