Akcja kwriodawstwa - 18.12.2017r.

2017-12-20

Po raz kolejny gościliśmy w szkole ekipę ze stacji

RCKiK w Krakowie.

W akcję krwiodawstwa zaangażowało się 36-ciu uczniów,

a 25-ciu oddało krew.

Łącznie pobrano prawie 12 litrów krwi (11 250 ml). 

Dziękujemy wszystkim, którzy przystąpili do akcji.