Klasy patronackie z wizytą w AGH

2017-12-13

Uczniowie klas maturalnych (górniczych i elektronicznej), objętych patronatem grupy Tauron uczestniczyli w dniu 12 grudnia 2017r. w wyjeździe do Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Głównym celem wyjazdu było poznanie potencjału uczelni w obszarze kierunków oferowanych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, jej zasobów, infrastruktury wspierających naukę i pracę studentów oraz wykładowców. Wyjazd zorganizowany został przez grupę Tauron dzięki współpracy z najstarszą uczelnią techniczną w Polsce.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z Prodziekanem ds. współpracy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - dr hab. inż. Markiem Borowskim. Uczniowie zostali zapoznani z historią oraz obecną działalnością, partnerami i sukcesami uczelni. Następnie uczniowie wysłuchali przykładowego wykładu, wygłoszonego przez dr inż. Michała Kowalskiego na temat modelowania numerycznego, które w praktyce jest wykorzystywane m.in. do analizy stateczności zboczy, tuneli drogowych czy analizy procesów osuwiskowych.

Kolejnym etapem było zwiedzanie laboratoriów  m.in. hydrologii i hydrogeologii, wentylacji i klimatyzacji, budowlanego, przeróbki surowców oraz środowiskowego.

Cennym elementem wizyty było spotkanie uczniów z przedstawicielami Kół Naukowych: Filar i Detonator. Uczniowie bez skrępowania mogli zadawać pytania dotyczące tego jak są punktowane wyniki z matur przy przyjęciu na studia, jak wygląda życie studenckie, o stypendia itp., tym bardziej że spotkali absolwenta naszej szkoły który studiuje kierunek Górnictwo i Geologię.

Na zakończenie wizyty uczniowie wyrazili chęć kontynuacji kształcenia właśnie na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, jak i również na wydziale Energetyki i Paliw oraz Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zainteresowała ich też możliwość uczestnictwa wmiędzynarodowych wymianach w ramach programu Erasmus+ czy CEEPUS.

A teraz trochę moich prywatnych spostrzeżeń.

Wspaniałą perspektywą było dla mnie to, że studenci angażują się w pracę na uczelni, w działalność kół naukowych, których na uczelni działa blisko 150. Czynnie uczestniczą w projektach realizowanych na wydziale oraz przygotowują eventy. Tu nie studiuje się przypadkowo. Pasja i entuzjazm, kiedy pokazywali nam swoje zrealizowane projekty naukowe wskazuje, że są to ludzie zaangażowani, którym łatwo będzie znaleźć pracę po ukończeniu studiów. Jak się okazuje 90% studentów znajduje zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od uzyskania dyplomu. AGH współpracuje ze środowiskiem biznesu, przygotowuje wiele projektów wdrożeniowych opracowywanych na zlecenie przedsiębiorców, a studenci mogą odbywać staże w tych firmach więc kształcenie odbywa się praktycznie.

 

Dziękujemy za możliwość poznania uczelni i zaangażowanie organizatorów

Agnieszka Król