Rekrutacja w projekcie CKZ przedłużona !!!

2017-11-27

W związku ze zgłoszonymi trudnościami w dostarczeniu kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej, wychodząc naprzeciw zgłoszonemu zapotrzebowaniu, dokonujemy zmiany terminu zakończenia rekrutacji, tj. będzie ona trwała od dnia 27.11.2017 r. do dnia 05.12.2017 r. do godziny 15.00.

Projekt „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych.

Szegóły w zakładce Projekty unijne

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27.11.2017 r. do dnia 05.12.2017 r. do godziny 15.00, trwa rekrutacja do projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych, z siedzibą w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27.

Regulamin rekrutacji i dokumentacja aplikacyjna w zakładce projekty unijne http://www.zs.libiaz.pl/projekty-unijne/    oraz  na tablicy ogłoszeń obok sali 118.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać a następnie złożyć:

- u specjalistki ds. rekrutacji w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król - sala 119

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów

- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu.

Formularze nie zawierające czytelnych danych osobowych wraz z czytelnym numerem telefonu i/lub adresem mailowym nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dostępne są:  http://www.zs.libiaz.pl/projekty-unijne/

oraz w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie