2017-11-20

 

PODZIĘKOWANIE

 

Dyrektor, nauczyciele przedmiotów logistycznych i uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu składają serdeczne podziękowanie Państwu Małgorzacie i Tomaszowi Bogaczom za wykonanie i przekazanie na rzecz szkoły pomocy dydaktycznych do sali– laboratorium magazynowego.

Państwa życzliwość, pełna otwartości postawa oraz zrozumienie dla naszych potrzeb przyniosła wymierne korzyści uczniom naszej szkoły.

JB