Wycieczka edukacyjna do Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie

2017-10-16

16 października uczniowie klasy 2 b, korzystając z pięknej jesiennej aury, udali się na pieszą wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Chrzanowie. Podczas zajęć plenerowych, prowadzonych przez pracownika Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane z procesami technologicznymi dotyczącymi oczyszczania ścieków. Młodzież miała okazję zobaczyć w praktyce mechaniczne i biologiczne etapy oczyszczania ścieków oraz metodę fermentacji metanowej prowadzącej do powstania biogazu. Uczniowie odwiedzili także zakładowe laboratorium, w którym poznali nowoczesne metody badania jakości wody oraz sposoby racjonalnego jej wykorzystania. Podsumowaniem zajęć była analiza makiety edukacyjnej, przedstawiającej wędrówkę wody od jej ujęcia, poprzez dystrybucję w gospodarstwach domowych, aż po ściek trafiający do oczyszczalni.