72 rocznica wyzwolenia Libiąża spod okupacji niemieckiej.

2017-02-13

Uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu uczcili ofiary podobozu Janinagrube.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych obchodach wyzwolenia Libiąża spod okupacji niemieckiej. Jak co roku uroczyste spotkanie miało miejsce przy pomniku ofiar podobozu Janinagrube na Obieżowej. W tym miejscu w latach 1943 - 45 funkcjonował obóz pracy - filia Auschwitz - a jeńcy wojenni i więźniowie pracowali przymusowo w libiąskiej kopalni. Wspólne odśpiewanie hymnu, modlitwa, okolicznościowe przemówienia i złożenie wieńców przez delegacje, łączyło się z chwilą zadumy nad nieodległą przecież historią naszego miasta. Po uroczystościach uczniowie zwiedzili w Bibliotece Miejskiej wystawę prac i eksponatów nawiązujących do tematyki okupacyjnej i obozowej oraz wzięli udział w dyskusji. Społeczność szkolną reprezentowali Bartek, Dominik i Mateusz, pod opieką nauczyciela historii.