Z wizytą w Instytucie Goethego w Krakowie

2017-01-22

W ramach stałej współpracy z Instytutem Goethego Krakowie uczniowie naszej szkoły oraz gimnazjaliści z libiąskiej "1" wzięli udział w warsztatach animacyjnych z języka niemieckiego. Prowadził je zatrudniony w instytucie nativspeaker - Aleksander Lay, który również miał okazję nauczyć się parę słów w języku polskim. Warsztaty były dla uczniów świetną okazją do doskonalenia umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, poprzez integracyjne gry i zabawy.