2016-11-18

Każdy moment jest dobry, by przestać się truć.

Do walki z nałogiem zachęcali mieszkańców gminy Libiąż nasi uczniowie podczas akcji, którą zorganizowali na targowisku miejskim, we współpracy z Powiatową SANEPID. Zainteresowani mogli za pomocą specjalistycznego urządzenia – monitora oddechowego CO, sprawdzić poziom tlenku węgla w organizmie. Z tej okazji skorzystało kilkadziesiąt osób, wśród których byli palacze, ale także osoby, które potrafiły zerwać z nałogiem. Możliwość ta uświadomiła wielu z nich, że dym papierosów to realne zagrożenie zdrowia i życia. Świadczyły o tym spontaniczne rozmowy, z których wynikała bezradność i niemoc wobec uzależniania. Uczniowie przekazali wiele ulotek SANEPID z informacjami, gdzie szukać pomocy w tej sytuacji. Optymizmem napawa jednak fakt, że warto rzucić palenie, czego dowodem są wzorowe wyniki osób niepalących od kilku lat. Dowodzi to temu, że każdy moment jest dobry, by przestać się truć, bez względu na czas trwania w nałogu.