„Złoty Indeks Akademii WSB” dla naszego absolwetna

2021-05-24

„Złoty Indeks Akademii WSB”, uprawniający do bezpłatnych studiów.

Michał Gut absolwent technikum logistycznego w Zespole Szkół w Libiążu, uzyskał „Złoty Indeks Akademii WSB”, uprawniający do bezpłatnych studiów.

Akademia WSB jest wysoko notowaną uczelnią w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, zajmując jednocześnie najwyższą pozycję spośród uczelni niepublicznych spoza Warszawy.

Nasza szkoła już od 6 lat aktywnie współpracuje z tą renomowaną i uznawaną przez pracodawców uczelnią.

Gratulujemy!!!