2016-10-21

Prawdziwy mężczyzna powinien zasadzić drzewo...

A tak na poważnie, uczniowie technikum mechanicznego podjęli się męskiego wyzwania i zajęli odbudową zielonej infrastruktury przy naszej szkole, która została znacznie zubożona, wskutek wycinki kilkudziesięciu świerków zagrażających bezpieczeństwu. Sadzenie drzew i krzewów to sposób aktywizacji społeczności szkolnej do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, zachowania właściwego przebiegu procesów przyrodniczych i poszanowania przyrody. Realizacja projektu miała też za zadanie spełnienie funkcji społecznych, estetycznych oraz zdrowotnych i była realizowana we współpracy z Urzędem Miejskim w Libiążu, w ramach obchodów Dnia Drzewa.