Akcja Honorowego Krwiodawstwa

2016-10-04

  Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie składa serdeczne podziękowania za udział w akcji honorowego krwiodawstw, wszystkim uczniom i nauczycielom. 

Do udziału w akcji, ktora odbyła się 12.09.2016r. zgłosiło się 28 kandydatów, a 19 krwiodawców oddało krew. Dzięki czemu uzyskano 8.550ml  krwi pełnej.

Harmonogram akcji na rok szkolny 2016/2017:

28.11.2016r.

23,02.2017r.

17.05.2017r.

Wszystkich gorąco zapraszamy do propagowania idei honorowego oddawania krwi,

najcenniejszego z leków - daru serca.

                                                     Jadwiga Bochenek