Prognozy zapotrzebowania na pracowników.

2021-03-12

„Kształcimy pracowników, a nie bezrobotnych”

Każdego roku, do 1 lutego, MEiN ogłasza prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Celem prognozy jest wskazanie w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa, tak aby była dostosowana do oczekiwań pracodawców.

Zawody dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim to min:

Technik elektronik

Technik energetyk

Technik logistyk

Technik mechanik

Technik organizacji turystyki

Cieszymy się, że oferta edukacyjna Zespołu Szkól w Libiążu pokrywa się w sposób znaczący z oczekiwaniami rynku pracy.

„Kształcimy pracowników, a nie bezrobotnych”

BRAWO!!!