Srebrna tarcza - Ogólnopolski ranking PERSPEKTYW

2021-03-12

Dlaczego to tak ważny ranking?

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

 

Źródłem danych są:

  • protokoły komitetów głównych olimpiad,
  • zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur
  • zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami egzaminów zawodowych
  • System Informacji Oświatowej.

 

Sukcesy w olimpiadach 20%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 41 olimpiad ogólnopolskich oraz 12 olimpiad międzynarodowych. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich zostały odniesione do liczby uczniów w szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych 20%

Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. Wskaźnik matury obowiązkowej był korygowany o współczynnik przystępowalności na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej.

Matura z przedmiotów dodatkowych 30%

Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej.

Egzamin zawodowy 30%

Wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.