Uczniowie z klas turystycznych na wykładach w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

2020-12-11

Uczniowie z klasy 3a i 2f uczestniczyli w zdalnych wykładach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wykłady stanowiły okazję do pogłębienia wiedzy i zainteresowań z zakresu turystyki oraz zetknięcia się ze środowiskiem akademickim.

Uczniowie z klasy 3a i 2f  w ramach zajęć z geografii turystycznej wzięli udział w wykładzie pt. "Turystyka kulturowa - przyszłość sektora podróży zorganizowanych", który poprowadziły dr Natalia Bursiewicz oraz dr Anna Penkala-Jastrzębska, natomiast uczennice z klasy 2f - Natalia Cepiel, Gabriela Gromadzik i Oliwia Leśniak – reprezentowały szkołę podczas wykładu pt. "Camino de Santiago - najpiękniejsza droga świata", który poprowadził dr Franciszek Mróz z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

 

Wydarzenia te były dla naszych uczniów cennym doświadczeniem w ramach trwającej edukacji zdalnej.