Logistycy nie odpoczywają czyli ...

2020-11-10

Otwarta Akademia Nauki  w  ramach współpracy z WSB

Logiści z 3A mogli dzisiaj pogłębić wiedzę z logistyki dzięki zajęciom z Panem Pawłem Sobczakiem z Akademii WSB.

Dr inż. Paweł Sobczak jest wykładowcą w Katedrze Logistyki i Transportu Akademii WSB. Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

Dzisiaj prowadził wykłady:

Kolejowi przewoźnicy regionalni

oraz

Rynek usług magazynowych

Dziękujemy za ciekawe warszty