Zwycięstwo w konkursie „Zapanuj karierę – wokół kompetencji przyszłości” !!!

2020-10-28
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kursie i konkursie „Zapanuj karierę – wokół kompetencji przyszłości” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie.
 
 
Kurs adresowany był dla uczniów, którzy chcą nauczyć się planować swoją karierę zawodową i przygotować się do wejścia na rynek pracy.
Kurs pomógł uczesnikom dokonać diagnozy zasobów, a także swoich potrzeb i oczekiwań związanych z życiem zawodowym. W trakcie kursu uczestnik poznał swoje mocne i słabe strony oraz nauczył się planować własny rozwój.
Uczniowie przekonali się, że można bardziej efektywnie zarządzać własną karierą poprzez sporządzenie indywidualnego planu kariery zawodowej.
Adresatami szkolenia są uczniowie VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Opiekunem uczniów była Pani Sylwia Szwed Sporysz, a nasi uczniowie zapełnili  podium- Gratulujemy