Odbiór świadectw z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

2020-09-25

KOMUNIKAT

W dniu 30.09.2020r. w sekretariacie uczniowskim Zespołu Szkół w Libiążu wydawane będą świadectwa z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Zapraszamy po odbiór dokumentów.