Rekrutacja uzupełniająca w projekcie CKZ

2020-09-11

Od 10 września 2020r. do 25 września 2020r.   w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie trwa nabór do  projektu w roku szkolnym 2020/2021 pod nazwą „Poprawa edukacji zawodowej w PCE
w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”

Uczestnictwo w projekciewspółfinansowanym przez Unię Europejską to gwarancja zdobycia dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych.

ZAPRASZAMY!!

 

 

.

DRODZY UCZNIOWIE !

Od 10 września 2020r. do 25 września 2020r.   w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie trwa nabór do  projektu w roku szkolnym 2020/2021 pod nazwą „Poprawa edukacji zawodowej w PCE
w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”

Uczestnictwo w projekciewspółfinansowanym przez Unię Europejską to gwarancja zdobycia dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych.

ZAPRASZAMY!!!

Szczegóły znajdziesz na stronach: www.ckz.pcechrzanow.edu.pl  www.zs.libiaz.pl , bezpośrednio w biurze projektu w ZST „FABLOK” -warsztaty oraz na tablicy ogłoszeń.

 Uwaga! Prosimy o zwrócenie uwagi na załącznik nr 6 Oświadczenie o jednoczesnym nieuczestniczeniu w innym projekcie dofinansowanym z EFS.

 Załączniki  i Regulamin

/projekty-unijne/

 

 

 

.