Czy prawo zawsze oznacza sprawiedliwość? Odpowiedzi szukaliśmy w Sądzie Okręgowym w Katowicach

2016-04-07

Młodzież technikum ekonomicznego i górniczego wzięła udział w wyjątkowej lekcji prawa. 

Prowadzacy: sędzia Marek Sidełko;

Miejsce: sala sądowa Sądu Okręgowego w Katowicach;

Temat: prawo pracy

Metody: kazusy "z życia wzięte";

Cel:poznać prawa i obowiazki pracownika i pracodawcy.

                                                                                                                                                            JB