Wizyta zawodoznawcza, klasy technikum logistycznego w LIBECIE S.A.

2016-03-21

21 uczniów technikum logistycznego wzięło udział w wycieczce do LIBETU.

Uczniowie mieli możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej zdobytej na zajeciach z praktyczną, poprzez obserwację licznych procesów tj. produkcji, magazynowania zachodzących w zakładzie.

                                                                                                                                                         JB