2021-05-01

Największym osiągnięciem Sejmu Wielkiego, zwanego Sejmem Czteroletnim, było uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Ustawy zasadniczej – Konstytucji.

2021-05-13

Uczennice technikum ekonomicznego zdobyły 2 miejsce w etapie centralnym Olimpiady

2021-05-13

12 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uznania dla wyróżniających się tegorocznych absolwentów naszego technikum. Cieszymy się, że spędziliście z nami cztery lata nauki, pięknie zakończone sukcesami.

Gratulujemy!!!

2021-05-24

„Złoty Indeks Akademii WSB”, uprawniający do bezpłatnych studiów.

2021-05-26

Po powrocie ze zdalnego nauczania uczniowie będą mogli odbywać zajęcia w nowych pracowniach komputerowych.