BHP w górnictwie

2014-11-26

Konkurs Wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy - rozstrzygnięty.

26 listopada, w stołówce kopalni Janina, odbył się finał „Konkursu Wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy”, którego organizatorem był TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina. W eliminacjach udział wzięli uczniowie wszystkich klas górniczych naszej szkoły, rozwiązując test wielokrotnego wyboru dotyczący przepisów bhp w górnictwie. Do finału zakwalifikowało się sześciu uczniów Zespołu Szkół.

 W rozgrywkach finałowych został wykorzystany elektroniczny system głosowania, co było dodatkową atrakcją dla obserwującej zmagania widowni. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością Kodeksu Pracy, Prawa geologicznego i górniczego oraz towarzyszących ustawie przepisów wykonawczych. Wiedza została doceniona i wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i cenne nagrody. W konkursie, w osobnych kategoriach, rywalizowali również pracownicy kopalni i osoby dozoru.

I miejsce zajął Kamil Gucik z kl. 4e,

II - Tomasz Hojna kl.4f,

III Dawid Zmarzły kl. 4e,

IV Wojciech Budniak 3d,

V Mateusz Tomczyk 3d,

VI Dawid Glistak 3d.       

GRATULUJEMY!!!

zamknij