AKTUALNOŚCI

ZASADY REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2014/2015SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

--------------------------

PODZIAŁ GODZIN

--------------------------

ZASTĘPSTWA

--------------------------

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
2013/2014
KURS KWALIFIKACYJNY

Zajęcia teoretyczne odbywają się
w tygodniu (3 lub 4 dni)
po południu (od godz. 15.00)

Zajęcia praktytyczne i praktyka zawodowa - według umowy
z pracodawcą

KURS K2

harmonogram zajęć

KURS K1

harmonogram zajęć