Strona główna

Dyrektor Zespołu Szkół w Libiążu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. sekretariatu uczniowskiego w wymiarze ½ etatu

 

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,
2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
3. Oświadczenie o niekaralności,
4. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
5. Dobra znajomość przepisów dotyczących Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. 1996r.Nr 67 poz.329 z późn. zm.) oraz wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
7. Umiejętność obsługi komputera.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza z zakresu znajomości, prawa oświatowego
2. Komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,
3. Biegła znajomość programu Microsoft Office i sieci Internet
4. Umiejętność redagowania pism urzędowych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

- wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg uczniów z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, nabór elektroniczny, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list, ich aktualizacja, a także ich archiwizacja,),
- bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno - biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli, wystawianie legitymacji uczniowskich i ich prolongata,
- wprowadzanie danych dotyczących szkoły do S I O oraz wykonywanie sprawozdań do GUS
- obsługa programów przygotowujących egzaminy maturalne i zawodowe

 

4. Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz.U. Nr 146, poz.1222 z póź.zm.).

 

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- życiorys (CV)

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

- kserokopie świadectw pracy

- oświadczenie o niekaralności

 

  1. Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem :”Nabór na stanowisko pracownik administracji” do 9 lipca 2018 r w księgowości.

 

 

 

pdf
1334207

Program "Dobry start"to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

 

 

2018-04-30

26 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu, nasi goście z zaprzyjaźnionych libiąskich gimnazjów oraz mieszkańcy Libiąża mieli okazję wysłuchać wykładu Danuty Onyszkiewicz - prywatnie prawnuczki patrona naszej szkoły - o Bronisławie Piłsudskim.

2017-04-03

Na mocy porozumienia z 31 marca br. podpisanego przez dyrektor Bogumiłę Buchałę, przedstawicieli TAURONA oraz Powiatu Chrzanowskiego, absolwenci naszego technikum w zawodzie mechanik i elektronik, mają zagwarantowana pracę podobnie jak wcześniej górnicy i energetycy. 

2017-03-22

TAURON Polska Energia wspiera kształcenie kadr technicznych dla energetyki i górnictwa w Zespole Szkół w Libiążu.

Spotkania klubu dyskusyjnego " Józef Piłsudski - człowiek z krwi i kości"
2018-06-25

Za nami już siedem spotkań, podczas których rozmawialiśmy o życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na kolejne zapraszamy we wrześniu. 

2018-06-12

8 czerwca uczniowie wzięli udział w montażu poetycko-muzycznym poświęconym poezji Zbigniewa Herberta. Prezentacja twórczości poety wpisuje się w obchodzony właśnie Rok Zbigniewa Herberta. Jednocześnie uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji: JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM, promującej czytelnictwo wśród młodzieży.

Gospodarzami spotkania byli uczniowie klasy Ic.

2018-06-05

Nabór na staże nadal trwa.

AKCJA KRWIODAWSTWA - 29 MAJ 2018r.
2018-05-27

W dniu 29 maja 2018r. w auli Zespołu Szkół w Libiążu o godz. 8.30 - 12.00 odbędzie się akcja krwiodawstwa.

Zapraszamy uczniów, rodziców oraz mieszkańców Libiąża do wzięcia w niej udziału.

Proszę o zabranie dowodu tożsamości,  zjedzenie sytego posiłku oraz wypicie ok. 1 litra wody.

Liczy się każda kropla krwi.

Czekamy na Ciebie!

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
2018-05-15

Hubert Sokołowski

zajął III miejsce w wojewódzkim etapie

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

"Młodzież Zapobiega Pożarom".

Wykazał się on rozległą wiedzę dotyczącą tradycji i historii straży pożarnych, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizacji i zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także samego funkcjonowania OSP i PSP.

Gratulujemy

2018-05-10

Podczas uroczystej Libiąskiej Gali Sportu 2018 Pan Prof. Grzegorz Solarski oraz nasi uczniowie Jakub Bogacz i Karol Siuda otrzymali nagrody Burmistrza Libiąża za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Gminy Libiąż na arenach sportowych. Gratulujemy!

2018-05-01

" PRZEZ SIEDEM KONTYNENTÓW"

zamknij