Mechanicy i elektronicy z gwarancją pracy w Grupie TAURON

2017-04-03

Na mocy porozumienia z 31 marca br. podpisanego przez dyrektor Bogumiłę Buchałę, przedstawicieli TAURONA oraz Powiatu Chrzanowskiego, absolwenci naszego technikum w zawodzie mechanik i elektronik, mają zagwarantowana pracę podobnie jak wcześniej górnicy i energetycy. 

Na mocy porozumienia z 31 marca br. podpisanego przez dyrektor Bogumiłę Buchałę, przedstawicieli TAURONA oraz Powiatu Chrzanowskiego, absolwenci naszego technikum w zawodzie mechanik i elektronik, mają zagwarantowana pracę podobnie jak wcześniej górnicy i energetycy. W szczegółach aneksu zapisano, że uczniowie objęci patronatem:

- będą mogli odbywać bezpłatnie praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne na terenie zakładu (ZG Janina),

- trzech najlepszych uczniów będzie otrzymywać nagrody na zakończenie roku szkolnego,

- sześciu najlepszych absolwentów może otrzymać stypendium fundowane na studiach wyższych o kierunku określonym przez TAURON Wydobycie

- otrzymują gwarancję zatrudnienia – po zdaniu matury i egzaminów zawodowych, jeśli średnia ocen w cyklu nauczania wynosi co najmniej 3,5.

Dzięki temu Zespół Szkół w Libiążu stał się jedyną szkołą w Powiecie Chrzanowskim, a nawet w Małopolsce, kształcącą w czterech kierunkach z gwarancją zatrudnienia. Jest to ogromna szansa dla młodych ludzi z naszego regionu, która w znaczący sposób może przyczynić się do obniżenia poziomu bezrobocia, bowiem wg szacunków TAURONU ze względu na powstającą lukę pokoleniową, w najbliższych latach będzie potrzebnych kilka tysięcy wykwalifikowanych pracowników z tytułem technika. Współpracę tę popiera oraz wysoko ocenia również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

 

zamknij